VHP-topper Maaltie Sardjoe neemt bij BGVS leiding over
28 Jul, 17:00
foto
In de ontheffingsbrief deelt minister Amar Ramadhin mee dat Maaltie Sardjoe nu belast is met de leiding van het BGVS.


Ryan de Gama is ontheven als directeur van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS). Van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid moet De Gama alles overdragen aan Maaltie Sardjoe, die nu belast is met de leiding van BGVS.

"Hierbij deel ik u mee dat vanwege gewijzigde beleidsinzichten en reorganisatie binnen de gezondheidszorg, het besluit is genomen om u per heden 26 juli te ontlasten, althans te ontheffen als directeur van het BGVS", deelt Ramadhin De Gama mee. Hij kreeg de brief maandag en moest dezelfde dag alles overdragen aan Sardjoe. Volgens Ramadhin heeft de Raad van Ministers besloten De Gama te ontheffen. Ook de Raad van Commissarissen bij het BGVS heeft toegestemd met de ontheffing.

"Het een en ander houdt in dat u met behoud van bezoldiging, te rekenen van voormelde datum volledig bent vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden en de plicht om op de werkplek te verschijnen", schrijft Ramadhin.

De Gama moet alle sleutels, laptops, mobiele telefoons en transportmiddelen die toebehoren aan BGVS onmiddellijk afgeven aan Sardjoe.

Sardjoe is hoofdbestuurslid van de VHP. Zij is ook lid van de Staatsraad. Eerder was ze directeur van de Regionale Gezondheidsdienst, waar ze in een rechtsproces verwikkeld is.
Advertenties

Tuesday 19 October
Monday 18 October
Sunday 17 October