Rudy Roeplal, voorzitter Raad voor de Kustwacht
24 Jul, 18:37
foto
Rudy Roeplal, voorzitter van de Raad voor de Kustwacht, (rechts) wil zaken oppakken die zijn blijven liggen. 2e van links minister Bronto Somohardjo. (Foto: Biza)


Rudy Roeplal is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de Kustwacht. “De raad moet de nodige ondersteuning bieden door onder andere toezicht te houden op het bestuur van de Kustwacht Suriname teneinde te geraken tot het formuleren van een integraal beleid voor de kustwacht", zei minister Bronto Somohardjo bij de installatie van de Raad. Hierin hebben vertegenwoordigers van verschillende ministeries zitting.

De Raad bestaat verder uit de leden: S. Ramlall (Kabinet President), F. Hardjopawiro (Biza), P. Amritpersad (LVV), A. Waterberg (JusPol), C. Griffith (NH), W. Kioe A Sen (Defensie), M. Wijnerman (Financiën & Planning) en F. Lila (TCT).
Roeplal zei dat de Raad zaken wil aanpakken die geparkeerd waren, meldt de Voorlichting van Binnenlandse Zaken.

Minister Somohardjo gaf aan dat de leden van de Raad een belangrijke rol mede te vervullen hebben in het goed functioneren van de Kustwacht. Hij deelde mee dat de nodige instructies gegeven zullen worden voor het opstellen van het beleidsplan, het operationeel jaarplan, de begroting en het jaarverslag in samenspraak met de waarnemend directeur van de Kustwacht, Radjoe Bhola. “Kortom de raad dient er samen voor te zorgen, dat de bedrijfsvoering van de Kustwacht Suriname op orde is, teneinde te geraken tot een gecoördineerde uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden, zodat een hogere graad van efficiëntie in het functioneren van de Kustwacht kan worden bereikt”.

Bhola benadrukte dat het beschikken over een Raad één van de belangrijkste pijlers is van de Kustwacht. Als waarnemend directeur gaf hij aan dat er grote verwachtingen zijn. Met de komst van de Raad verwacht hij dat het ontwikkelingsproces van de organisatie hierdoor versneld ter hand kan worden genomen.
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October