De foto en het Diasporafonds
24 Jul, 04:40
foto


Op 17 juli 2021 verscheen in diverse Surinaamse media een foto van president Santokhi met een groep mensen zittend aan een tafel. Deze foto trok meteen de aandacht van vele lezers. De bijbehorende tekst bij deze foto luidde: “President Chan Santokhi zaterdag tijdens de installatie van het interim-bestuur Diasporafonds. Voorzitter is Robby Makka, rechts van de president. (Foto: CDS)

Verder werd aangegeven, dat president Santokhi het bestuur van het Diasporafonds heeft ingesteld. Op 20 juli jl. verscheen een artikel in Starnieuws met de titel Diasporafonds wordt uiterlijk november opgericht. In het artikel was o.a. het volgende opgenomen:
Het bestuur van het Diasporafonds onder leiding van Robby Makka is zaterdag geïnstalleerd door president Chan Santokhi. Dit bestuur bestaat uit deskundigen uit de vakgebieden economie, registeraccountancy, fiscaliteit, compliance, diplomatie, advocatuur, bank- en ondernemingsrecht, ondernemerschap, EU-kennis en ervaring en verzekeringen. De overige bestuursleden zijn: Mario Winter, Rob Wijnstekers, Dominique Baudain en Robby Bhoendie. Alle vijf bestuursleden wonen in Nederland/EU. In een later stadium zullen de Surinaamse kaderleden worden toegevoegd aan dit team. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Ik was opgelucht toen ik de namen van de overige bestuursleden las. Jammer dat de namen van de bestuursleden van het Diasporafonds niet genoemd zijn in het eerste artikel van 17 juli. Dan was het voor de lezers meteen duidelijk, dat het bestuur van het Diasporafonds breed is samengesteld. Sommige Surinamers en Surinaamse Nederlanders zouden dan hun vragen en opmerkingen achterwege gelaten hebben.

Beste mensen, er is helemaal niets mis met de samenstelling van het bestuur van het Diasporafonds. Het bestuur is een afspiegeling van de Surinaamse gemeenschap. Ik hoop, dat het Diasporafonds erin zal slagen investeerders voor Suriname te vinden.
FinanceSuriname gaat door met de promotie-werkzaamheden in het buitenland voor het creëren van werkgelegenheid in Suriname en het geven van informatie over het samenwonen en samenwerken in Suriname.

Dennis Lapar
Directeur van Stichting FinanceSuriname
Email: d.lapar@kpnplanet.nl

Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October