Over en weer verwijten tijdens debatten in DNA
19 Jun, 00:00
foto
Assembleelid Patricia Etnel (NPS) zal karate schoppen als door de regering gelden van het volk worden gestolen. Zij noemt Bouva 'schaamteloos' en 'schande voor het volk'. (Beeld: DNA)


De eerste ronde van de begrotingsbehandeling 2021 en het Herstelplan 2020-2022 is vrijdagavond afgesloten in De Nationale Assemblee (DNA). Er is een behoorlijke polarisatie tussen oppositie en coalitie. Over één onderwerp is er overeenstemming in het college. De nieuwe stroomtarieven moeten worden herzien. Diverse volksvertegenwoordigers hebben vanuit verschillende invalshoeken uitgelegd dat veel mensen in de kosten gejaagd zullen worden door het basistarief. Er wordt ervoor gepleit om te betalen voor het verbruik. 

Tijdens de debatten hebben diverse coalitieleden gegrepen naar de afgelopen tien jaren om uit te leggen waarom er een herstelprogramma nodig is. Daarbij werd vaak uit het oog verloren dat de ABOP en Pertjajah Luhur bijkans vijf jaar deel hebben uitgemaakt van regering Bouterse-1. Terwijl de coalitie aangeeft een failliete boedel overgenomen te hebben, beweren Ashwin Adhin, Rabin Parmessar, Melvin Bouva, Stephen Tsang, Jennifer Vreedzaam van de NDP en Ronny Asabina van de BEP, het tegendeel. De NDP blijft erbij dat de internationale reserve bij overdracht van het roer US$ 585 miljoen was. Dit is inclusief ruim US$ 300 miljoen van de banken waar niet aan gekomen kan worden. De oppositie verwijt de regering van verkondigen van leugens aan het volk en van misleiding.

Melvin Bouva (NDP) merkte op dat de vorige regering het Openbaar Ministerie heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar onder andere Carifesta, Naschoolse Opvang en Schoolpakketten. Hij wilde weten wat de status is van deze zaken, want mensen worden steeds vals beschuldigd. Ook hij is hier de dupe van net als Assembleelid Ann Sadi. "Ik doe een beroep op de regering om vlot mee te werken aan de duidelijkheid en verheldering in deze. Niet alleen om eventuele schuldigen aan te wijzen, te vervolgen,” of het geld te halen, zoals beloofd, maar meer nog om onschuldigen vrij te maken van systematische onterechte, ongefundeerde en politieke beschuldigingen/stemmingmakerij. Dat zeg ik ook uit persoonlijke ervaring," stelde Bouva.

Het Assembleelid merkte op dat Assembleelid Patricia Etnel (NPS) vorig jaar rond de verkiezingen als reactie op zijn harde kritiek riep "waar is de 190 miljoen?". Hij merkte op dat het gaat om SRD 124 miljoen en dat Etnel nu in de positie is het onderzoek te bevorderen, aangezien het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in het beheer is van haar partij. "Na een jaar moet ik u nu vragen 'waar is 190 miljoen'", stelde Bouva. Hij merkte op dat mensen niet laf moeten zijn, maar met feiten moeten komen.

Etnel trok fel van leer tegen Bouva. Zij merkte op dat ze Bouva niet eerder heeft horen roepen dat zaken uitgezocht moeten worden en dat mensen vervolgd moesten worden. Zij merkte op dat de CLAD is onthoofd door de toenmalige minister van Financiën, maar Bouva heeft toen niet geprotesteerd. "Zijn leider heeft aangegeven NSO is een nyan patu, maar ik heb het lid nooit zien protesteren. Het zijn gelden van het volk. Wel, laat het duidelijk zijn dat deze vrouw die hier staat, ik kijk naar deze regering om deze grap uit te halen met de gelden van het volk. Dan mi dyompo skop karate dya, want dat na mi. En dat is het verschil dat wij uit gaan maken. We gaan hier laten zien dat wij vechten. Niemand gaat het geld van het volk zomaar stelen. Dan ga ik u laten zien meneer Bouva dat ik je drie dubbel tienvoudig in mijn zak ga stoppen en nog dieper, want dat is het. Je bent een schaamteloze volksvertegenwoordiger", barstte Etnel uit tegen Bouva.

Vicevoorzitter Dew Sharman die de vergadering op dat moment leidde, merkte op dat er geen karate getrapt wordt in De Assemblee en ze moet een collega niet 'waardeloos' noemen. Etnel riep daarna 'schaamteloos'. Sharman merkte op dat onder alle omstandigheden er respect moet zijn voor collega's, ongeacht meningsverschillen. NDP-fractieleider Parmessar bleef erbij dat Etnel de woorden terug moet nemen. Etnel zei daarna dat hij "niet schaamteloos is, maar een schande voor land en volk". Uiteindelijk zei ze na het persisteren van Sharman dat "hij een persoon is dat het volk veel pijn heeft gedaan". Bouva merkte op dat hij Etnel vergeeft en het laat voor de wet van wederkerigheid. 

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) die de laatste spreker was, zei dat als er geen wanbeleid was gevoerd, het niet nodig zou zijn om een Herstelplan uit te voeren. Hij merkte op dat de oppositie heel wat onwaarheden heeft geuit. Hij benadrukte dat het Herstelplan niet gedicteerd is door "witte mensen", doelende op een uitspraak van Bouva over het IMF. Het gaat om een plan dat door Surinaamse deskundigen is gemaakt. Er is ook overleg geweest met sociale partners en diverse groepen. De president heeft volgens Jogi manmoedig het initiatief genomen om het land uit de crisis te halen. Eenieder is nodig om het Herstelplan tot een succes te maken. De oppositie moet volgens hem geen olie op het vuur gooien. Als ze spijt heeft voor wat ze het volk heeft aangedaan, moet ze helpen het programma uit te voeren. "Ook u zult er baat bij hebben", stelde Jogi. De regering komt maandag aan het woord in DNA.
Advertenties