Regering niet verrast met houding Oppenheimer-schuldeisers
16 Jun, 04:42
foto
President Chan Santokhi dinsdag in De Nationale Assemblee.


Niet alleen vanuit de coalitiefractie, maar ook de regering is niet te spreken over uitlatingen van NDP-fractieleden over het afwijzen van het voorstel door de Oppenheimer-schuldeisers. Mensen die verantwoordelijk zijn voor de economische malaise werd verweten nu het hoogste woord te hebben. NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte gisteren in De Nationale Assemblee op dat het nu de wereld rondgaat dat de regering geprobeerd heeft de schuldeisers op te lichten en de mensen zijn voorgelogen. "Het is een grote schande voor het land", stelde hij. Zijn fractiegenoot, Jennifer Vreedzaam, vond dat de begrotingsbehandeling en het Herstelplan opgeschort moet worden en dat de regering de rente gaat betalen.

Parmessar vond dat de regering terstond De Nationale Assemblee moest informeren over de situatie. Dit is echter afgewezen door Assembleevoorzitter Marinus Bee. Ook de coalitiefractie stelde zich op het standpunt dat de vergadering zoals gepland voortzet moest worden. Later op de middag toen president Chan Santokhi de Assembleevergadering bijwoonde, is hij ingegaan op deze kwestie. Hij deelde mee dat er nog steeds onderhandeld wordt met de bondhouders. De regering had van te voren aangekondigd dat er harde onderhandelingen zouden volgen. De regering blijft erbij alle informatie te hebben verstrekt aan de schuldeisers. Er is geen sprake van manipulatie.

Ook de ministers Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking) en Armand Achaibersing (Financiën & Planning) merkten op dat de teleurstelling van de schuldeisers begrijpelijk is, maar er zal verder gesproken worden over de schuldherschikking. Suriname heeft hen gevraagd om 70% verlies te nemen. Er volgt een compensatie wanneer de olie voor de kust wordt geëxploiteerd. Aangehaald werd dat de mensen wisten welke risico's ze namen door in zee te gaan met de vorige regering. Daarom is een hoge rente bedongen, waarbij deze is opgelopen tot bijkans 13%. Het gaat om twee obligaties, goed voor US$ 675 miljoen.

De regering heeft aan de bondhouders voorgesteld dat:
1. alle leningen worden samengevoegd tot één instrument;
2. de nominale 'haircut' bedraagt 70%;
3. de nieuwe lening wordt in 5 gelijke jaarlijkse betalingen afgewikkeld, waarvan de eerste termijn vervalt op 1 juni 2025 en de laatste op 1 juni 2029;
4. de interest betalingen vallen steeds op 1 december en 1 juni gedurende de looptijd van de nieuwe lening. De eerste interest betaling geschiedt op 1 december 2021;
5. het interest percentage bedraagt tot 1 juni 2025 4%; van 1 juni 2025 tot 1 juni 2028 5% en vanaf 1 juni 2028 6%.
Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September