President kondigt verlichtende maatregelen aan
15 Apr, 00:01
foto
President Chan Santokhi geeft aan dat de urgentiefase van 9 maanden voorbij is. De komende 3 maanden zullen maatregelen getroffen worden die verlichting moeten brengen. (Foto: René Gompers)


De regering is van plan koopkrachtversterkende maatregelen te treffen voor ambtenaren en de werkende klasse. President Chan Santokhi zei woensdag op een persconferentie dat er verschil van inzichten zijn bij de vakbeweging. Hij heeft vrijdag een onderhoud met deze sociale partner. De tegemoetkoming aan de ambtenaren moet geen inflatie teweeg brengen. Besloten moet worden of het een loonronde wordt of aanpassing van de belastingschijven. 

Verder is steun aan arme huishoudens via moni karta ook een van de maatregelen die getroffen zullen worden in de komende drie maanden. Goedkope babyvoeding voor kwetsbare groepen is eveneens een van de actiepunten van de regering. In het productiefonds om ondernemerschap te stimuleren zal SRD 40 miljoen worden gestort. SRD 50 miljoen gaat naar het fonds voor kleine en startende ondernemers. Het Agrarische Kredietfonds wordt eveneens weer leven ingeblazen. De Covid-steun voor personen en bedrijven die getroffen zijn, wordt voortgezet. Schoolvoeding, schooltassenproject en internet voor alle scholen en huishoudens met scholieren, zijn in de maak. Telesur en Onderwijs zijn bezig met het uitwerken van toegang tot internet voor scholen en scholieren.

De regering verwacht dit jaar SRD 6 miljard aan extra inkomsten te krijgen. Daarvan gaat SRD 3,5 miljard terug naar de gemeenschap door de beleidsmaatregelen voor sociale opvang. Als de subsidie op gasoline en diesel daarbij wordt opgeteld, dan komt daar nog SRD 1,5 miljard bij. Van al het geld dat extra binnenkomt zal ongeveer SRD 5 miljard weer de gemeenschap ten goede komen. De president merkte op dat SRD 1 extra is gevraagd van de samenleving op de governmenttake. Volgens hem wordt nu SRD 3 per liter gesubsidieerd, anders waren de prijzen aan de pomp veel hoger.

Door het verplicht terugbrengen van de export-opbrengsten, waarbij 30% ingewisseld moet worden bij de Centrale Bank van Suriname, komt US$ 20 miljoen extra in het laatje. Dit geld wordt gebruikt om de monetaire reserve op te bouwen en voor betaling van basisgoederen, medicamenten  en brandstof. De regering doet er volgens de president alles aan om de koers beheersbaar te houden. Hierover is er regelmatig overleg met de banksector en de cambio's.
Advertenties