Reactie op 'Recht en waarheid maken vrij'
12 Apr, 04:45
foto


“Nog een laatste pleidooi. Hij pleitte bij President Chan Santokhi om nog binnen zijn ambtstermijn de rechtspositie van de rechterlijke macht veilig te stellen. Baidjnath Panday wil dat de leden van de rechterlijke macht, ook zij die niet de grondwettelijke bescherming genieten, dat die zich beschermd weten. En dat er niet vanuit een politieke hoek onverwachts maatregelen worden getroffen die hun rechtspositie kunnen schaden”. Een citaat uit Starnieuws van 10 April (09:34).

Voor niet-ingewijden een vreemde tot bedenkelijke uitspraak tijdens een decoratieplechtigheid van een scheidende Procureur-Generaal. Daarom rijst bij mij de vraag is er een geheim tussen u en mij m.b.t. het initiatief om de rechtspositie van de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast, wettelijk te regelen? Dat de rechtspositie van de leden van de rechterlijke macht nog steeds niet formeel bij wet is geregeld krachtens artikel 141 lid 3 van de Grondwet, daar weten wij alles van. Edoch dit betekent niet dat er geen voorlopige financiële rechtspositionele voorzieningen zijn getroffen.

De bescherming is overeenkomstig het Staatsbesluit Vormgeving van Wettelijke Regelingen, Staats- en Bestuursbesluiten (S.B. 1996 no. 54) artikel 3, door de voorgaande regeringen geregeld dus dat vanuit een politieke hoek, liefst onverwachts, maatregelen worden getroffen die de rechtspositie van de leden kunnen schaden, lijkt mij onmogelijk, ook voor hen die niet de grondwettelijke bescherming genieten (ik weet waar het over gaat). Wij allen die binnen het openbaar bestuur hebben gefunctioneerd weten dat op gezette tijden je geconfronteerd wordt met moeilijke en lastige besluiten. Dan geeft De Schepper ongevraagd kracht en inzicht.  Het ligt aan jou ermee te doen wat je wil want De Schepper verlaat zijn schepselen niet.

Toch moet je Roy Baidjnath Panday meegeven dat hij niet zelf is opgekomen voor zijn eigen rechtspositie als Procureur-Generaal, ondanks hij rechtens ook aanspraak maakt op de leeftijdsgrens van 70 jaar van de president van het Hof zoals bij wet gewijzigd in 1993 van 65 naar 70 jaar ten faveure van Mr. Oosterling. Binnen het rechtsstatelijk denken dient op grond van artikel 133 juncto 141 van de Grondwet van de Republiek Suriname de Procureur-Generaal mede vermeld te worden in de wet van 1993 houdende wijziging van de leeftijdsgrens van de president van het Hof van Justitie van 65 naar 70 jaar.

Eugène van der San
Advertenties