Karg: Fors investeren in KPS aanpak criminaliteit
11 Apr 2021, 00:02
foto
oud-politie-inspecteur en veiligheidsdeskundige, Mark Karg.


“Om structureel uit de criminaliteits- en geweldsspiraal te geraken zijn forse investeringen noodzakelijk in het politieapparaat, aangezien het Korps Politie Suriname (KPS) momenteel  over onvoldoende uitvoeringscapaciteit beschikt.” Dit zegt Mark Karg, oud-politie-inspecteur en veiligheidsdeskundige, aan Starnieuws.

“De oorzaken van het huidige criminaliteitsgeweld zijn te verklaren vanwege globalisatie, Covid-19 pandemie,  gokgedrag en toename gokhuizen, éénoudergezinnen, problemen in de zorg, koersontwikkeling, het leven boven je standaard, gebruik- maar vooral misbruik van sociale media, drugs, immigratie (vooral illegale  vreemdelingen), en nieuwe trends van criminaliteit met name bij brandstichting, ontvoering, home invasions, straatroof maar ook huiselijk geweld, meent Karg.

Om structureel hiertegen in te gaan zijn dus forse investeringen nodig bij de politie, op het gebied van materieel, integriteit en ethiek, moraal, opleidingen, rechtspositioneel, leiderschap, en uiteraard financieel. KPS bevindt zich in een transformatiefase zowel operationeel als inwendig, zegt Karg. Operationeel ziet het korps zich geplaatst voor het maken van een inhaalslag vooral in personeels opzicht vanwege  structurele onderbezetting, technisch opzicht, ICT,  infrastructureel, materieel en huisvesting, terwijl inwendig gewerkt moet worden aan leiderschap met cognitieve vaardigheden. "Mijn inschatting is dat dit transformatieproces ongeveer twee jaar zal duren.”

“We kunnen ondertussen niet stilzitten dus de huidige veiligheidsmaatregelen moeten voldoende zijn afgestemd  om het huidige geweld te  neutraliseren. Ik constateer dat zowel het KPS als het ministerie van Justitie en Politie er redelijk in slagen de status quo ten aanzien van veiligheid te waarborgen, al kan het natuurlijk beter. De ingrediënten voor veiligheid zijn burgerparticipatie, een veiligheidsactieplan en internationale samenwerking. Met genoegen constateer ik dat ten aanzien van het laatste de samenwerking met de IDB, Frankrijk,  en de USA reeds op gang is gekomen. We moeten nog formaliseren met Nederland, Brazilië en Guyana. De minister heeft op 22 februari zijn beleidsinzichten én richtlijnen aan de korpschef gepresenteerd die hij zonder meer moet uitvoeren, en burgerparticipatie komt langzaam op gang middels speciale programma’s zoals de veiligheidszones. Maar voor  structurele-  en duurzame veiligheid zal de overheid fors moeten investeren in het politieapparaat," benadrukt de veiligheidsdeskundige.
Advertenties