Marronomics: economische ontwikkeling in West Klaaskreek
31 Mar, 19:17
foto


Suriname en de goedwillende Surinamers willen vooruit en niets anders dan economische ontwikkeling. Er valt genoeg geld te verdienen en werkgelegenheid te ontwikkelen met alle potentie die het land in zich herbergt. De marrongemeenschap heeft dat allang door en pakt de eigen economische ontwikkeling voortvarend op. Niet trekken naar de kustvlakte- urbanisatie- maar het binnenland ontwikkelen. Een gebied ter grootte van ongeveer  500 ha waarvan naar verwachting 100-150 ha in fasen wordt ontwikkeld. Met behulp van outgrowers worden in de nabije toekomst landbouwarealen beplant met o.a. gember, markoesa (passion fruit), noni, moringa, cacao. Naast landbouw is er ook ruimte voor de teelt van varkens en kippen.
 
Dat het (nog) niet wil vlotten met Investsur, NewSurFin, SIE en alle andere initiatieven om investeringen goed in de steigers te zetten, moet geen beletsel zijn om de eigen binnenlandse initiatieven te monitoren en een hart onder de riem te steken. Investeerders, in binnen- en buitenland nemen ook kennis van dit type ontwikkelingen. De economische ontwikkeling die in West Klaaskreek in het district Brokopondo gaande is verdient steun en aandacht. Door de marrongemeenschap wordt stevige wil en kracht uitgestraald om zich te verheffen. Bewustwording en bewustzijn van en door de gemeenschap manifesteren zich heel duidelijk op West Klaaskreek.

Daarom verdient het wat mij betreft om deze zichtbare en voelbare economische ontwikkeling een apart en aansprekend label te geven. Marronomics vind ik passend en ook treffend voor de manier waarop te werk wordt gegaan door de gemeenschap. De economische ontwikkeling van het binnenland kan niet zonder een gedegen oplossing van het grondenrechtenvraagstuk en de bijzondere rol van het lokaal gezag.  Binnen marronomics zijn dit dus belangrijke (rand)voorwaarden voor economische ontwikkeling.

Marronomics kan met een goede structuur, bevlogen outgrowers en de bewustwording van het belang van agrarisch ondernemen een grote rol van betekenis spelen voor de ontwikkeling van het binnenland. Naast agrarisch ondernemen zijn er ook kansen voor bedrijven in de metaalindustrie en onderhoud van machines en ander zwaar materieel. Diversificatie van de economie middels marronomics is binnen handbereik.

Een belangrijke stap in marronomics, is het betrekken van multilaterale instellingen als IDB en andere financieringsinstituten- Islamic Development Bank (IsDB), IDB-invest bij de ontwikkeling van West Klaaskreek. Het betrekken van fondsen van grote corporates, zoals IamGold, die in het district Brokopondo actief zijn en de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) moet ook serieus ter hand genomen. #marronomics is geboren en moet blijvend zijn. Suriname zal er wel bij varen.

Hugo Esseboom
Advertenties