Hoorzittingen dit jaar in ander jasje
13 Mar 2021, 07:53
foto
Onderdirecteur ROS, Jennifer Jozefzoon-Wachter


De hoorzittingen die jaarlijks in januari en februari plaatsvinden op ressort- en districtsniveau, zijn dit jaar vanwege de covid-19 pandemie anders verlopen. Dit zegt de onderdirecteur van het onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport, Jennifer Jozefzoon-Wachter. Op ressortniveau hebben burgers volgens haar de mogelijkheid gehad om via sociale media hun problemen in het ressort aan te kaarten.

Wachter laat weten dat het onderdirectoraat elke ressortraad heeft geïnstrueerd een Facebook-pagina aan te maken, zodat burgers daar de ressortplannen konden zien en reageren. Voor districten waar internetverbinding moeilijk is, was de mogelijkheid gecreëerd zodat de mensen op het commissariaat in kleine groepen hun problemen konden deponeren in een daarvoor bestemde brievenbus.

De hoorzittingen op ressortniveau zijn reeds afgesloten. Met de versoepeling van de covid-19 maatregelen, zegt Wachter dat er mogelijkheden bekeken zullen worden om de hoorzittingen op districtsniveau op de traditionele wijze te laten plaatsvinden. De districtsraden zullen volgens haar dan wel strak moeten letten op de samenscholing en de sociale afstand. Het is de bedoeling dat de hoorzittingen van de districten deze maand worden gehouden.

De ressortplannen zullen worden vervat in de districtsplannen en het is de bedoeling dat de districtsraden uiterlijk eind mei deze aan de minister van Regionale Ontwikkeling & Sport doen toekomen.

Wachter doet een beroep op elke Surinamer om te participeren aan deze hoorzittingen, op deze wijze kunnen zij bijdragen aan de ontwikkeling van hun leefomgeving.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July