Bond AZP vanaf vandaag in sitdown-actie tot 11.00 uur
03 Mar, 01:33
foto
De bond heeft dinsdag een algemene ledenvergadering gehouden. Besloten is om in sitdown actie te gaan.


De bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABLAZ) voert vanaf vandaag sitdown-acties. Deze duren van 7.00 tot 11.00 uur. Aan cruciale afdelingen is er dispensatie verleend. Dinsdag is een ledenvergadering gehouden waarop de besluiten zijn genomen. Het bestuur van de ABPLAZ laat optekenen dat het vanaf 23 oktober 2020 via dialoog met de minister van Volksgezondheid oplossingen worden gezocht voor problemen. Een team geleid door de directeur van Volksgezondheid is tot twee keer toe onvoorbereid naar de meeting met het bestuur geweest. Dit is niet in goede aarde gevallen, zegt het bestuur.

Bij het laatste gesprek tussen het team van Volksgezondheid en het bestuur van de ABPLAZ op 11 februari 2021 zijn er wederom geen oplossingen aangedragen, terwijl dit een concrete afspraak was tussen partijen. Er is daarna weer afgesproken dat er op kort termijn een meeting zou komen, ditmaal tussen het bestuur de ABPLAZ, de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het team van Volksgezondheid. Hiervoor is de voorzitter voor het laatst door de directeur van Volksgezondheid gebeld met een tentatieve datum van woensdag 24 februari 2021. De bevestiging vanuit de directeur welke zou volgen op 19 februari 2021 is uitgebleven. Aan de minister alsook het team van Volksgezondheid is door het bestuur duidelijk gemaakt dat de ABPLAZ sinds april 2020 in beraad is.

Het bestuur heeft ook aan de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo middels mail wisseling gevraagd om ontvangen te worden voor het bespreken van brandende zaken binnen de instelling. Onderhandelingen over de secundaire voorwaarden, hetgeen sinds begin januari 2021 zou worden hervat en de escalaties tussen medewerkers van de afdeling Educatie centrum en de manager aldaar behoren tot twee van deze punten. Tot op heden is er geen reactie van de directeur ontvangen. Het personeel is niet te spreken over de wijze waarop de directie van het AZP en het ministerie van Volksgezondheid met zijn belangen omgaat.

De bond heeft onder andere als eisen:
- Het ontheffen van de opleidingsmanager
- Het voortzetten van de onderhandelingen
- Het opheffen van de onderbezetting welke in het ziekenhuis heerst
- De uitbetaling van het verschil van gratificaties over het jaar 2017 en 2018.

De bond wil een werkbare oplossing voor alle andere besproken knelpunten. Indien tot en met vrijdag 5 maart geen werkbare oplossingen zijn gevonden, komt het personeel op maandag 8 maart wederom in vergadering bijeen. Er zullen dan verdere acties worden besproken, deelt de ABPLAZ mee.
Advertenties