Reactie: Geen leedvermaak, wel leugens die zijn gemaakt
28 Feb, 09:46
foto


Uit het artikel 'leedvermaak door de president' blijkt dat de auteur waarschijnlijk de juiste betekenis van het woord niet kent. Als vader des vaderlands, eerste burger van het land, hoofd van de regering, dan ben je niet normaal als je dan bewust besluiten neemt om het volk te raken en daar ook nog plezier in te hebben. Het kan echter wel zo zijn, dat de auteur dit al eerder heeft meegemaakt en jammer genoeg het verschil niet ziet.

De president heeft de bij de verkiezingscampagne zaken beloofd waar hij aan werkt. Het is overbodig aan te halen, dat de in 10 jaren gecreëerde augiasstal niet binnen korte tijd opgeruimd is. Het Crisis- en Herstelplan is samengesteld om de benarde economische situatie uit het slop te halen. De gesprekken met het IMF zijn nog gaande, de president heeft vooraf gezegd dat er geen IMF-plan zal worden uitgevoerd, maar een Surinaams plan en dat is waarover gesproken wordt.

De zorgverzekeringskaarten, welke door de vorige regering in het leven zijn geroepen, is zoals vele projecten van de voorgaande regering, met heel veel onduidelijkheden en niet transparant verlopen. Deze regering zit daarmee opgezadeld, maar heeft nimmer een besluit genomen om verzekerden te duperen, de kaarten zijn steeds weer verlengd.

Mensen die actief betrokken waren bij het beleidsvormingsproces en/of uitvoering ervan, komen al snel tot de conclusie dat zaken te lang op zich laten wachten. Dit is precies wat heeft geleid tot de puinhoop die door de vorige regering is achtergelaten, snelle, ondoordachte, niet transparante besluiten met desastreuze gevolgen voor de staatshuishouding.

Brandstof verhogingen zijn het gevolg van het stijgen van de wereldmarktprijs, die wij niet in handen hebben, maar ook daar heeft de regering op ingespeeld en de pompprijs is verlaagd met 50 cent per liter. De brandstof compensatie voor de agrariërs is in uitvoer, ook daar moet een gedegen registratie en controle aan vooraf gaan alvorens de uitkering kan plaatsvinden. Maar dat het gaat gebeuren staat vast, wat ook zeker is dat het transparant en controleerbaar wordt.

Met betrekking tot het in dienst nemen van personeel kan slechts worden volstaan door te verwijzen naar hoeveel personeel kort voor de verkiezingen en op de valreep in dienst zijn genomen door de vorige regering. Bij het SZF is het mes al erin gezet en zal de dienst, zoals het kenmerk van de regering, na gedegen evaluatie een pad van continuïteit, efficiëntie en effectiviteit worden uitgezet en invulling aan worden gegeven.

Bij deze regering staat HRM heel hoog in het vaandel, maar dan wel op een wijze waarop mensen in dienst worden genomen die berekend zijn voor de taken die ze moeten uitvoeren en verantwoordelijkheden die ze moeten dragen. En geen HRM-beleid, welke gebaseerd is op het accommoderen van partijgenoten met nauwelijks scholing en deze plaatsen op beleidsfuncties. Het resultaat liegt er niet om, een augiasstal die tact en tijd vereist om die op orde te stellen.

VHP mediacommissie
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April