Verdachte oplichting misbruikte woningnood
25 Feb, 03:51
foto


Shatish K. zat woensdag in de beklaagdenbank, omdat hij acht personen zou hebben opgelicht. Hij bekent schuldig te zijn aan enkele van de strafbare feiten. Hij gebruikte steeds dezelfde modus operandi. Hij bood via Facebook een woning aan de William Kemblestraat te huur aan. De benadeelden belden met de man, omdat zij dringend een woning nodig hadden. 

De verdachte maakte misbruik van de woningnood van de aangevers. Hij nam van elk van de personen geld in ontvangst, maar de benadeelden hebben nimmer hun intrek kunnen nemen in het huis. Hij zei tegen de mensen dat hij nog de keuken, de badkamer en het toilet moest renoveren. Shatish K. vertelde dat het niet zijn bedoeling was om de aangevers op te lichten. Hij is bereid te vergoeden aan de benadeelden van wie hij bekent geld in ontvangst te hebben genomen. Hij herkent bepaalde van de aangevers niet en beweert ook geen geld van hen te hebben ontvangen. 

Shatish K. is meerdere malen veroordeeld voor oplichting. Hij had toen personen ook opgelicht met dezelfde woning. Zijn advocaat Shanti Mangre vroeg de voorlopige invrijheidstelling van de man, maar rechter Maureen Dayala heeft dat afgewezen. Zij vindt dat de ernstige bezwaren nog aanwezig zijn. Op 22 november nam Shatish K. SRD 1.700 van een benadeelde en op 25 november SRD 1.000 van een ander. 

Op 26 november zou hij twee personen hebben opgelicht, een persoon betaalde SRD 1300 en de ander SRD 1.000. Op 27 november betaalde een van de benadeelden hem SRD 1.800 voor het huurhuis en op 4 december betaalde een ander hem SRD 2.350. Op 7 december gaat het ook om twee benadeelden van wie een SRD 2.600 betaalde en de ander SRD 800. Op 24 maart wordt de behandeling van deze zaak voortgezet. 
Advertenties