Vandaag start toedienen vaccins aan gezondheidswerkers
23 Feb 2021, 03:42
foto
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens de videoboodschap. (Foto: CDS)


Later op de dag wordt het startsein gegeven van de Covid-19 vaccinatiecampagne. De gezondheidswerkers die aan het bed staan van de Covid-patiënten komen als eerste in aanmerking voor het AstraZenica vaccin. Zij lopen het grootste risico besmet te raken met het virus. Daarna zal middels een grootscheepse voorlichtingscampagne getracht worden elke Surinamer te bereiken. Dit heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in een videoboodschap te kennen gegeven aan de samenleving.

Suriname heeft twee besmettingsgolven moeten doorstaan en de burgers beseffen welke effecten elke golf heeft gehad op het leven van alledag. "Na beide golven is het belangrijk te beseffen hoe belangrijk het is om ons te houden aan de preventieve maatregelen". Volgens Ramadhin heeft de samenleving sedert maart 2020 alles gedaan om zichzelf te beschermen. Het opzetten van een mond- en neuskap, handhygiëne en het houden van de sociale afstand zijn daar enkele voorbeelden van.

‘’Er komt nog meer bescherming. Wij hebben onze Surinaamse samenleving zoals het internationaal gangbaar is, ingedeeld in een aantal categorieën’’, legt de bewindsman uit. Hij benadrukt dat elke categorie eerst afgewerkt zal worden alvorens de volgende groep in aanmerking komt voor de vaccinatie. Vanuit de overheid zal aangegeven worden wanneer en welke groep aan de beurt is en hoe en waar die activiteiten zullen plaatsvinden. Ramadhin is zich ervan bewust dat grote delen van de samenleving hunkeren naar meer informatie. Die zal ook via de campagne gegeven worden.

Aan de frontliners zegt de bewindsman dat zij geselecteerd zijn door de overheid en de medische experts om als eerste groep Surinamers dit vaccin toegediend te krijgen. Hij gaat ervan uit dat vanwege hun beroep deze groep beseft hoe belangrijk het is dat ze beschermd is. De minister vraagt dat eenieder zich nationaal opstelt. Indien er bezwaren zijn, roept hij ze op dat bespreekbaar te maken met de leiding van hun ziekenhuis en met de vaccinatiecommissie. Het ministerie van Volksgezondheid is bereid in te gaan op alle mogelijke bezorgdheden.
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November