Een baken van vrede
17 Jan, 15:32
foto


(Aangeboden)

18 januari 1969 is de dag waarop de rol van Brahma Baba, de grondlegger van de Brahma Kumaris, in het stoffelijke veranderde naar een rol vanuit het subtiele. Zijn liefde voor de mensheid en deugdenvol leven, die waren gebaseerd op diepe liefde voor de Allerhoogste, God, maakten hem tot voorbeeld voor velen. Brahma Baba raakte niet alleen doordrongen van het mysterieuze meest verheven wezen van God zoals hij daadwerkelijk is, maar ook van de originele kwaliteiten van de menselijke ziel en het proces van wereld transformatie door zelftransformatie zoals onderwezen door God zelf. Door deze inzichten praktisch te maken in zijn dagelijks leven werd Brahma Baba een beeltenis van Gods liefde en kracht, een baken van vrede.

Geboren als Lekhraj Kirpalani, zoon van een schoolmeester, begon hij als een simpele straatverkoper van graan, die zich op den duur opwerkte tot een succesvolle zakenman in diamanten. Als vurig devoot miste hij nooit zijn dagelijkse gebeden van ongeveer 1 uur, hij las uit de Bhagavad Gita, maar was heel open voor andere religiën. In 1936, tegen zijn pensioengerechtigde leeftijd aan, kreeg hij visioenen van burgeroorlogen, natuurrampen die veel menselijk leed veroorzaakten en bommen die afgeschoten werden.

Hij kreeg nieuwe ervaringen… en toen het Licht, God zelf, hem vertelde dat hij instrument moest worden voor de vestiging van de vreedzame nieuwe wereld… bracht dit een diepe omwenteling in hem teweeg: hij stopte met zakendoen en begon met geestelijke bijeenkomsten thuis. De kennis en ervaring van zielsbewustzijn werden eerst in besloten kring opgedaan en gedeeld, maar vanaf 1950 breidde de service zich uit, eerst binnen India en vanaf 1972 daarbuiten, inclusief Suriname in 1980.

Het is dus reeds 40 jaar geleden dat Suriname het fortuin welke wordt geschonken aan de mensheid, heeft mogen ontvangen. Het is een fortuin voor de mensheid en dus is het van eminent belang dat eenieder hierover wordt geïnformeerd. Derhalve hebben wij gemeend de Surinaamse gemeenschap in het kort te informeren over deze unieke internationale spirituele organisatie.

Als organisatie heeft de Brahma Kumaris zich in de laatste 84 jaar ontwikkeld tot een lichtbaken van spirituele wijsheid. Dit licht van spirituele wijsheid verspreidt zich vanaf de spirituele vuurtoren van Mt. Abu, India, naar alle vijf continenten van de wereld en ook naar de landen in en aan de diepblauwe Caribische zee en de Atlantische Oceaan. De regionale coördinatie voor de spirituele activiteiten in het Caraïbisch gebied en de Amerika’s geschiedt vanuit New York.

De Brahma Kumaris biedt spirituele educatie en praktische begeleiding aan mensen met verschillende culturele/ religieuze achtergronden en inspireert hen de beste versie van zichzelf te creëren aan de hand van ware kennis over de zelf oftewel over de menselijke ziel, om zodoende bij te dragen aan een betere wereld. Zij heeft als een internationale niet-gouvernementele organisatie (NGO) in de UN onder andere een algemene adviserende stem geaccrediteerd bij de ECOSOC.

De Brahma Kumaris streeft onder andere ernaar:
- om een dieper begrip van de plaats en het doel van een individu binnen de brede context van het leven
aan te moedigen.
- om de spirituele identiteit, inherente goedheid, waardigheid en waarde van de mens opnieuw te
bevestigen.
- om een verandering van bewustzijn, houding, visie en gedrag binnen de menselijke familie aan te
moedigen.
- om individuen te helpen hun reeds vergeten persoonlijke relatie met de Bron van alle goedheid, God, te
 herontdekken.
- om een geest van broederschap te bevorderen, ongeacht religie, ras, geslacht of nationaliteit, door de
relatie met onze enige eeuwige Ouder, God, te begrijpen.
- om de verbetering van de menselijke conditie te ondersteunen door volledig betrokken te blijven bij de    gemeenschap middels programma's, projecten en initiatieven over deze herontdekte innerlijke kracht.
- om een relatie tot stand te brengen tussen mens en milieu op basis van het principe van
    geweldloosheid.

Om te voldoen aan de spirituele behoeften van de gemeenschap, worden maandelijks cursussen gebaseerd op het curriculum verzorgd zoals: de introductiecursus in Raja Yoga Meditatie en Positief denken. Daarnaast worden ook diverse programma's, workshops en lezingen zowel virtueel als fysiek verzorgd over diverse actuele onderwerpen. Alle cursussen en activiteiten worden principieel gratis aangeboden als sociale dienst aan de gemeenschap.

Brahma Kumaris
Advertenties

Saturday 06 March
Friday 05 March
Thursday 04 March