Is Suriname niet langer Carbon Negatief?
16 Jan, 02:48
foto


Onlangs is op 9 januari 2021 in Starnieuws een ingezonden stuk opgenomen van de hand van Roché Hopkinson Sr., gewezen lid van De Nationale Assemblee, met de titel 'Suriname is niet langer carbon negatief'. In dit stuk houdt Hopkinson ons voor dat Suriname tweemaal zoveel CO2 produceert dan het oerwoud kan opnemen. De opnamecapaciteit van de 15 miljoen hectare tropisch regenoerwoud in Suriname zou volgens Hopkinson 8.8 miljoen ton CO2e per jaar zijn en dat betekent dus dat Suriname 17.6 miljoen ton per jaar aan CO2e zou produceren. Ik was erg benieuwd hoe Hopkinson aan deze conclusies is gekomen, dus ben ik op zoek gegaan naar informatie in het publiek domein.

Wat blijkt er nu aan de hand te zijn? In de eerste plaats nemen bomen geen equivalente CO2 (CO2eq) op, maar alleen zuivere CO2. "Koolstofdioxide-equivalent" of "CO2e" is een term voor het beschrijven van verschillende broeikasgassen in een gemeenschappelijke eenheid. Voor elke hoeveelheid en type broeikasgas staat CO2e voor de hoeveelheid CO2 die een equivalent effect zou hebben op de opwarming van de aarde. Bijvoorbeeld 1 kg methaan veroorzaakt 25 keer meer opwarming over een periode van 100 jaar vergeleken met 1 kg CO2. Dus wanneer wij willen weten of er meer CO2 wordt geproduceerd dan het bos kan opnemen moeten wij de niet CO2 componenten van CO2e, zoals stikstofoxide, methaan, zwaveldioxide, enz., niet meenemen.

Volgens zeer conservatieve schattingen heeft het Surinaamse oerwoud een opname capaciteit van 180 miljoen ton CO2  en niet, zoals Hopkinson beweert, van maar 8.8 miljoen ton per jaar. Hij zit er dus met een factor 20 naast.

De huidige totale CO2 uitstoot van Suriname ligt rond de 2 miljoen ton zuivere CO2 per jaar (1.8 miljoen ton CO2 per jaar in 2018). Het is interessant om op te merken dat sinds de aluinaarde raffinaderij op Paranam niet meer in bedrijf is (november 2015) de CO2 uitstoot van Suriname met 0.5 miljoen ton CO2 per jaar is afgenomen.

Als Suriname zijn industriële basis vergroot en daardoor 8 miljoen m³ per dag aardgas gaat omzetten tot elektrische energie en verschillende chemische producten, dan zal ongeveer een additionele hoeveelheid CO2 worden geproduceerd van ongeveer 6.5 miljoen ton CO2 per jaar. Tel hierbij op de huidige geschatte productie van 2 miljoen ton CO2 per jaar, of een hoeveelheid CO2 in de nabije toekomst van 8.5 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is een substantiële verhoging maar nog steeds ver onder de opname capaciteit van het Surinaamse regenoerwoud, 180 miljoen ton CO2 per jaar.

Het moet gezegd worden dat 1 m³ methaan, dat in wezen aardgas is, 0,714 kg weegt. Dus 1 miljoen m³ methaan weegt 714 ton en vertegenwoordigt 17.850 ton CO2e. Met andere woorden, 1 miljoen m³ (714 kg) aardgas dat de atmosfeer binnenkomt, heeft hetzelfde effect op de opwarming van de aarde als 17.850 ton CO2. Methaan (CH4) kan in de atmosfeer worden omgezet in CO2 en water, maar dat duurt lang en zal door bomen niet als methaan worden opgenomen.

Natuurlijk is het van eminent belang dat zuinig moet worden omgesprongen met onze natuurlijke hulpbronnen, waar het regenoerwoud een onderdeel van uitmaakt. Een gedegen management plan, financiële middelen en capabele beleidsmakers en uitvoering, gebaseerd op kennis, wetenschap en ervaring zijn hierbij vereist.

Loze kreten en ongefundeerde verhalen brengen alleen maar verwarring en moeten achterwege worden gelaten. Het is goed om te zien dat op 11 januari het ministerie van RO & Milieu in hetzelfde Starnieuws een poging onderneemt om een meer genuanceerd standpunt naar voren te brengen en aan te geven dat e.e.a. de aandacht van het ministerie heeft dat het beleid van de Surinaamse regering erop gericht zal zijn om naar een carbon neutrale toekomst toe te werken.

Ir. Errol N. Jaeger

pdf-icon.gif CO2_emissions_and_Sequestration_in_Suriname_(ingezonden).pdf                
Advertenties