Stapsgewijze aanpak infrastructuur Saramacca
12 Jan, 12:40
foto
Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca geeft het startsein voor het herstel van twaalf bruggen.


Langzaam maar zeker wordt er gewerkt aan herstel van de infrastructuur van het district Saramacca. Bij de Sluis te Von Freybrug (Bombaysluis) is de afkalving aangepakt en hersteld. Ook de lozingen te Maho zijn al opgehaald. De werkzaamheden om de afkalving en verzakking te West Calcutta, bij Gorechtkreek en bij de Kanchenkreek te herstellen, zijn in volle gang.

Het district Saramacca is belangrijk voor de voorziening van groenten en fruit. 45% van de groenten en fruit die op de markt komen, vinden hun oorsprong in Saramacca. Voor de landbouwgronden is het belangrijk dat zowel de natte als droge infrastructuur in orde is. Maandag is in dat kader het startsein gegeven voor een algehele herstel van twaalf bruggen en wegen in de Uitkijkpolder. Het gebied omvat 1.200 hectare geïrrigeerd areaal waar groenten en fruit worden geteeld voor de lokale markt en de export.

Verwaarlozing en achterstallig onderhoud van de infrastructuur hebben er toe geleid dat de landbouwers enorm veel last ondervinden om hun producten te vervoeren. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is met de beperkte middelen die het heeft bezig zoveel als mogelijk productie stimulerende maatregelen te treffen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Surzwam NV, een werkarm van het ministerie van LVV en de Civiel Technische Dienst van het commissariaat van Saramacca.
Advertenties