Bond Volkscredietbank wil Fazal Alikhan niet als directeur
28 Nov, 08:34
foto


De Surinaamse Volkscredietbank Werknemers Organisatie (SVWO) vindt dat minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning Clint Fazal Alikhan niet als directeur van de bankinstelling moet benoemen. Hij kan zijn bijdrage leveren als onderdirecteur, schrijft vakbondsvoorzitter Robby Berenstein aan de bewindsman. Het bestuur heeft een onderhoud aangevraagd met de bewindsman.

Fazal Alikhan is niet werkzaam bij de Volkscredietbank (VCB), maar bij Republic Bank Suriname. De bond heeft er om verschillende redenen bezwaren tegen om Fazal Alikhan in de hoogste functie bij de bank te benoemen. De SVWO ziet de huidige leiding van de bank als de personen die de CEO-functie kunnen trekken.

De bezwaren van de bond:
1. De huidige leiding van de bank, heeft de organisatie vanuit een moeilijke periode ( fusie met de Landbouwbank) geleid tot het niveau waarbij de objectieve beoordelingscriteria voor banken de toets der kritiek glansrijk kunnen doorstaan.

2. Binnen de VCB bestaat vanaf de oprichting de traditie dat opvolging van de directeur altijd vanuit de bank zelf heeft plaatsgevonden. Dit is van belang voor een natuurlijke doorstroming van het personeel en het openen van groeimogelijkheden voor deze groep.

3. Het benoemen van Fazal Alikhan zal leiden tot demotivatie van het personeel. De persoon heeft nimmer gefunctioneerd in een functie op directieniveau waardoor er veel stagnatie zal optreden in de bankoperaties.
Desondanks is de SVWO van oordeel dat betrokkene wel zijn bijdrage kan leveren aan de VCB bank in de positie van onderdirecteur, en uiteindelijk gezien zijn leeftijd kan doorgroeien.

Advertenties