Santokhi: Samen bidden; het komt goed met Suriname
23 Nov, 10:32
foto
President Chan Santokhi heeft tijdens de Nationale Gebedsdienst gisteren opgeroepen om eensgezind te werken aan ontwikkeling van het land. (Foto: CDS)


Verschillende geestelijke leiders hebben zondag op het Onafhankelijkheidsplein gebeden voor Suriname. Gewezen werd op de mogelijkheden die het land biedt om ontwikkeling tot stand te brengen. De Nationale Gebedsdienst is gehouden met het oog op 45 jaar Srefidensi. President Chan Santokhi heeft opgeroepen om samen te bidden en te werken, zodat het goed komt met Suriname.

De president bedankte de geestelijken voor hun bemoediging. Hij merkte op dat "wij in een prachtig land wonen en we hebben, ondanks de slechte economische situatie waarin we nu verkeren, heel veel om dankbaar voor te zijn. De eerwaarde geestelijken zijn ons op hun geëigende manier voorgegaan in het brengen van ode aan de Schepper voor onze 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk zijn”, zei Santokhi.

Het staatshoofd wees erop dat sinds haar bestaan heeft de Surinaamse bevolking strijd geleverd voor haar erkenning en onafhankelijkheid. "Wij samen in eenheid door met deze strijd en blijven bouwen op het fundament gelegd door onze voorouders. 45 jaren onafhankelijkheid betekent groei en volwassenheid. Na 45 jaar onafhankelijkheid, is er een basis voor de overtuiging dat het met Gods hulp goed zal komen.
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January