CLO wil aanpassing wensenpakket 2016
20 Nov, 18:06
foto


De Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) heeft bij monde van voorzitter Ronald Hooghart gezegd dat ze haar wensenpakket van 2016 zal aanpassen. "Gezien de huidige situatie van prijzen en lonen, waarbij de koers unificatie 100% blijkt te zijn, maar de prijzen in de winkels met ten minste 300% zijn gestegen, komen wij er niet onder deze aan te passen."

Hooghart heeft op 18 november gesproken met de regering. Hij ziet het als een goed teken dat de regering heeft aangegeven met de CLO te onderhandelen als het gaat om de landsdienaren en "niet met een of ander collectief". De CLO en de regering praten op 27 november verder over loonaanpassing en Covid-toelage. Voor Hooghart bestaat loonaanpassing uit het huidig loon vermeerderd met de twk en daarop 25%.

Nu wil de CLO ook praten over de medische kosten die drastisch zijn toegenomen, het SZF-voorzieningenpakket, voedings- en kledingsgeld en het verschil van de vakantiegelden over de dienstjaren 2017 en 2018. De regering heeft in januari een loonronde aan de ambtenarij toegezegd. Ofschoon de CLO zegt daar geen bezwaar tegen te hebben, wil Hooghart "het pad van het gelijkheidsbeginsel bewandelen waarbij de gemiddelde 111% aan de onderwijsgevenden nog niet is bereikt."

De CLO benadrukt dat zij ervan uitgaat dat het salaris is het loon plus de twk, "tegen de achtergrond van het feit dat we al jaren mee leven." Ook vraagt Hooghart de regering in een schrijven om uiterlijk eind dit jaar een oplossing te brengen in de kwestie van ambtenaren met en zonder beschikking die geen salaris ontvangen. "Wij doen een beroep op u om uiterlijk eind van dit jaar een oplossing te brengen in deze kwestie zodat de mensen hun salaris kunnen ontvangen."
pdf-icon.gif brief_pres_en_vp_dd_20_nov_2020.pdf                
Advertenties