Hooghart gesommeerd tot intrekking 'royement' lidbonden
21 Nov, 00:51
foto


Het royement van de 14 lidbonden van de CLO is niet rechtsgeldig zegt advocaat Glenn van der San die de acht geroyeerde hoofdbestuursleden van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) juridisch bijstaat. Hij heeft CLO-voorzitter Ronald Hooghart dan ook gesommeerd de 14 lidbonden per schrijven mee te delen dat ze niet zijn geroyeerd als lid van de CLO en dus ongestoord als zodanig kunnen functioneren.  Hooghart dient aan  de sommatie binnen vijf dagen te voldoen.

Hooghart had per brief op 16 november 14 lidbonden die vallen onder de 8 bestuursleden laten weten dat ze zijn geroyeerd uit de CLO. De cliënten van Van der San, de 8 geroyeerde bestuursleden, ontkennen dat de Assemblee van de Ledenraad van de CLO een vergadering heeft gehouden op 16 oktober 2020. "Deze vergaderingen worden bijeengeroepen door het hoofdbestuur van CLO en mijn cliënten, met name voornoemde bestuursleden van de CLO, zijn 8 van de 14 hoofdbestuursleden van de CLO," stelt Van der San in zijn sommatie. Hij voegt eraan toe dat op geen enkele vergadering van het hoofdbestuur van CLO is besloten een Assemblee van de Ledenraad te houden op of omstreeks 16 oktober 2020.

In zijn brief aan de 14 lidbonden had Hooghart aangegeven dat de Assemblee van de Ledenraad gehouden op 16 oktober 2020 had besloten tot het royement. Als reden werd opgegeven dat de voorzitters van de 'geroyeerde' lidbonden verdeeldheid binnen de CLO creëren, wat de organisatie schade berokkent. Het besluit tot royement van de lidbonden zou zijn genomen op een vergadering van het hoofdbestuur van de CLO op 19 oktober 2020.

Van der San zegt dat de opgegeven reden voor royement gebaseerd zijn op onwaarheden. "De door u bedoelde voorzitters hebben op geen enkel moment en op geen enkele wijze verdeeldheid binnen CLO gecreëerd noch hebben zij die intentie." Ook van enige niet gespecificeerde schade is er dan ook geenszins sprake, schrijft de jurist.

De geroyeerde hoofdbestuursleden, Johannes Aviankoi, Bisnoepersad Dalloesingh, Marlon Hoogdorp, Michael Miskin, Rudolgo Palmtak, Oemsalma Rodjan, Mayra Finsy-Sedoc en Glenn Swamipersad hebben eerder het functioneren van Hooghart als voorzitter en hoofdbestuurslid van CLO aan de kaak gesteld en het vertrouwen in hem als voorzitter en als hoofdbestuurslid van de CLO opgezegd. Deze acht hoofdbestuursleden hebben zich gebundeld in het CLO Collectief en worden aangevoerd door Miskin.

Van der San wijst erop dat het schrijven dat de in ongenade gevallen lidbonden hebben ontvangen op 16 november 2020 niet afkomstig is van het CLO hoofdbestuur, maar van Hooghart. De brieven berusten volgens de jurist niet slechts op feitelijke misslag, maar ook op een juridische misslag. "Hoe het ook zij, mijn cliënten, met name de lidbonden van CLO, zijn niet (rechtsgeldig) geroyeerd en kunnen en zullen ongestoord als zodanig functioneren."
Advertenties