NDP wil onmiddellijke invrijheidsstelling Adhin
18 Nov, 00:56
foto


De Nationale Democratische Partij (NDP) is niet te spreken over de arrestatie van haar ondervoorzitter Ashwin Adhin. De NDP eist dat de gewezen vicepresident tevens Assembleelid onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld. Met de aanhouding is de rechtsstaat ernstig geschonden. De NDP houdt een spoed kadermeeting woensdagmiddag om 17.00 uur in Ocer.

De verklaring:
De NDP heeft met grote verbijstering kennis genomen van de schending van de grondwet door de aanhouding en inverzekeringstelling van haar ondervoorzitter, tevens gewezen vicepresident en actief lid van De Nationale Assemblee, Ashwin Adhin. Middels deze discutabele handeling zijn de Grondwet (artikel 140), het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) en de Wet In staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers ernstig geschonden. Dit is de zoveelste poging om een actief en kritisch lid van onze organisatie te criminaliseren en monddood te maken, waarbij niet wordt geschroomd principes van de rechtsstaat op gruwelijke wijze te vertrappen. Vandaag is niet slechts Adhin gearresteerd en daarmee de NDP getroffen, maar ook de rechtsstaat Suriname. Indien er nu niet correctief gehandeld wordt, kan elke burger slachtoffer worden van dergelijke uitspattingen van een politiestaat.

De verwevenheid van de huidige regering met het Openbaar Ministerie (OM) is een gevaarlijke tendens. De suggestieve uitspraken van enkele coalitieleden en zelfs van de vicepresident R. Brunswijk gedaan in DNA d.d 16 november jl.; "ik zie een lid van u hier niet waarschijnlijk is hij gaan onderduiken", geruime tijd voor de aanhouding en in verzekering stelling van het geacht lid in kwestie, zijn in dit kader zeer opmerkelijk.

Ook uitlatingen gedaan door de president en de minister van Justitie in De Nationale Assemblee dienen tegen dat licht geplaatst te worden. Het is zeer frappant dat de president van de Republiek in zijn verklaring aan DNA, niet heeft gesteld dat hij zich zal laten informeren door het OM, waarom de justitiële autoriteiten de Wet Instaat van Beschuldigingstelling Politieke ambtsdragers terzijde hebben gelegd, maar heeft door zijn uitlatingen zichzelf verplaatst op de stoel van het Openbaar Ministerie. Dit vinden wij een verontrustende ontwikkeling. Uit de brief d.d 13 november 2020 die door mr. Paraghsingh is verzonden naar Adhin, blijkt in tegenstelling tot wat door de minister is verklaard, dat de oproeping was gepland voor maandag 16 november 2020. Voor de zoveelste keer vertelt de regering onwaarheden aan het hoogste college van Staat.

Uit bekomen informatie en documenten blijkt dat betreffende aanleiding voor de oproeping betrof; apparatuur dat reeds op 8 juli jl. zijn afgeschreven en op 11 augustus onbeschadigd zijn overgedragen op het kabinet van de vicepresident. In deze kwestie is er daags voor de aanhouding, tussen Adhin en de huidige vicepresident op verzoek van het Doven Instituut afgesproken, het apparatuur te schenken ten behoeve van deze organisatie. In plaats hiervan werd de ex vicepresident opgeroepen voor verhoor in deze zaak en is toen in verzekering gesteld.

Gelet op de laatste ontwikkelingen concludeert de partij dat ook deze zaak politiek wordt misbruikt. De fractie van de NDP levert een wezenlijke bijdrage in DNA en confronteert de regering steeds gedocumenteerd met onderbouwde cijfers over het wanbeleid dat thans gevoerd wordt. Uit het voorgaande blijkt dat de regering de heer Adhin bewust heeft uitgekozen met het kennelijk doel hem politiek uit te schakelen tevens de NDP schade te berokkenen, misbruik makend van haar invloed op het Openbaar Ministerie. Het scenario achter de arrestatie van Adhin is ook bedoeld om hun eigen corruptieve handelen en nepotisme te overschaduwen. Hiermee wil de regering de aandacht afleiden van haar onmacht om de problemen in het land op te lossen waaronder exorbitante stijging van de koers, de stijging van basisgoederen en diensten.

De NDP verwacht op grond van bovengenoemde feiten dat de gewezen vicepresident tevens actief lid van DNA, onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld en de positie van de rechtstaat van Suriname wordt hersteld. De NDP houdt in verband hiermee een spoed kadermeeting op woensdag 18 november om 17.00 uur in Ocer.

Hoogachtend,
De voorzitter van de Nationale Democratische Partij, NDP
Dhr. D. D. Bouterse
Namens deze,
Ms. Caroline Heilbron, MBA
Secretaris van het hoofdbestuur


Advertenties