Onjuist gebruik mond-neuskap zorgt voor schijnveiligheid
17 Nov, 22:37
foto
Urmie Koese en Beray Cornelius hebben met succes hun onderzoeksproject naar de bacteriologische veiligheid van mond-neuskappen verdedigd.


Een onderzoek naar de bacteriologische veiligheid van de mond- neuskap heeft aangetoond dat de Staphylococcus aureus een potentiële groei heeft op dit beschermingsstuk. Dit kan voor intoxicatie zorgen. De wijze waarop men omgaat met de mond-neuskap zorgt er echter voor dat deze het doel verliest. “Er is dus sprake van schijnveiligheid”, concluderen Beray Cornelius en Urmie Koese. Zij zijn onlangs van het Natin afgestudeerd.

Uit een enquête-onderzoek dat Cornelius en Koese hebben verricht, blijkt onder meer dat velen het mond-neuskapje onjuist opzetten. Zo plaatst 67% van de geënquêteerden de mond-neuskappen onder de kin. Bij het wederom opzetten van de mond-neuskappen nemen zij bacteriën van dat gebied naar het mondgedeelte.

Mond-neuskap van stof houdt meer bacteriën vast
Voorts blijkt dat 67% van de geënquêteerden zelfgemaakte mond-neuskapjes van stof (katoen) gebruikt. Een opvallende 50% trekt het de hele dag aan, maar raakt het gezicht ook aan tijdens het dragen van de mond-neuskapjes. Dit kan een gevaar zijn voor hun gezondheid, omdat mond-neuskapjes van stof meer bacteriën vasthouden. De groei van micro-organismen vindt aan zowel de binnen- als de buitenkant van de mond-neuskappen plaats. Hoe langer men de mond-neuskapjes aandoet, hoe meer Staphylococcus aureus zich zal vermenigvuldigen. De aanwezigheid van deze bacterie kan leiden tot voedselvergiftiging. Een belangrijke maatregel om besmetting met deze bacterie te voorkomen om altijd de handen te wassen na het niezen, hoesten en zeker voor het aanraken van voedsel.

Bacteriologische (on)veiligheid
Er zijn honderden discussies over en weer over de veiligheid van mond-neuskappen. De focus is echter slechts gericht op de kans of het Covid-19-virus al dan niet geremd wordt. Onderzoek naar de bacteriologische (on)veiligheid was echter nog niet gedaan, reden voor Beray en Koese om zich bij hun afstudeerproject hierop te richten. Volgens hun begeleider, voedseltechnoloog en microbioloog Ricky Stutgard, is het bewezen dat 25% van Staphylococcus aureus in de neusholte leeft. “Zolang het in je neus is, is het geen probleem. Het moet niet in je mond komen. Maar met de mond-neuskap op heb je dus contact tussen je mond en je neus,” legt hij de achterliggende gedachte van het onderzoek uit.

Voldoet niet aan de functie
De meeste geënquêteerden halen hun mond-neuskap weg, zetten die onder hun kin schuiven het onder hun neus als ze er last van hebben. Ongeveer 70% heeft toegegeven dat ze eigenlijk niet weet waarom ze het op heeft. “En uit deze informatie blijkt het dat er sprake is van schijnveiligheid. Want de mensen gebruiken ze niet zoals het moet. Het moment dat je de kap weghaalt, dan voldoet het niet aan de functie die het eigenlijk heeft. Vandaar dat we hebben gezien dat ongeveer 25% van de mensen klaagt over kortademigheid en dat het forcerend is”, zegt Stutgard. “De manier waarop we ze dragen is niet goed. En de indruk wordt nu gewekt dat het een modeverschijnsel is geworden. Er zijn nu mondkappen in alle soort kleuren en stoffen, en ze zijn niet onderzocht.”

Veel voorlichting is vereist
De onderzoekers stellen dat veel voorlichting is vereist. Daar kan Stutgard zich volledig in terugvinden. Hij meent dat slechts een opdracht is gegeven dat mensen een mond-neuskap moeten opzetten, zonder dat helemaal goed is uitgelegd hoe je het op moet hebben, wanneer je het op moet hebben, welke mondkappen goed zijn en welke niet. “Iedereen kan nu, als je een stukje goed thuis hebt en elastiek, een mondkap maken en verkopen. Het is nooit onderzocht waaraan ze voldoen. Ik heb zelf gezien dat mensen het op straat verkopen, niet eens afgedekt in een zakje. Waardoor je nieuwe problemen creëert die er niet waren.”

Groei van micro-organismen
“Ik heb er geen moeite mee als je bijvoorbeeld in de bus zit en een mond-neuskap op hebt, of wanneer je in een lift bent. Ik heb er bij wijze van spreken ook geen problemen mee als je naar de winkel gaat, het is een aircoruimte en je zet zo een mond-neuskap van stof op. Maar op die momenten ben je doorgaans een half uurtje tot een uurtje bezig en dan ben je ervan af. Maar er zijn mensen die dat ding twaalf uren lang om hun mond hebben en dat is niet goed, want je krijgt groei van micro-organismen en je slikt die dingen weer langzaam naar binnen. Dus dingen die je uit je lichaam had gehaald via uitademen, die krijg je weer naar binnen. En het gaat op den duur accumuleren.”

Goede weerstand opbouwen
De voedseltechnoloog/microbioloog zegt dat voor vrijwel elk virus geldt dat een goede weerstand je kansen vergroot om er sneller doorheen te komen. “We moeten onze weerstand een boost geven door veel vitamine C naar binnen te krijgen. En vitamine C zit in alle zure producten, die in Suriname voorkomen. Ook door vitamine D, die we uit zonlicht krijgen.” Doorgaans hoeven jongere mensen geen extra vitamines in te nemen, maar oudere mensen die bedlegerig zijn en niet naar buiten kunnen komen of mensen die een verminderde weerstand hebben door bijvoorbeeld een onderliggende aandoening, kunnen baat hebben bij extra vitamine. Om de weerstand een boost te geven is ook beweging broodnodig. “Mensen moeten sporten, mensen moeten in actie zijn!” benadrukt Stutgard.
Advertenties