Z.E. Brunswijk slaat de plank mis
21 Nov, 12:36
foto


Door alleen de focus op "Grijze Economie" heeft de voorgaande regering gefaald in haar financiële huishouding en Economische ontwikkeling van de Republiek Suriname. Staatsbegroting 2020 is volgens ('Traditionele denkwijze en Economische ontwikkeling', Mohansingh , 2014) een verouderde achterhaalde wijze in kaart gebracht. In de 'State of Art' methodiek is de begroting input op basis van in kaart gebrachte EES-aspecten vanuit Down-Top opgezet. Door de Staatsbegroting 2020 aan te passen, kan worden ingespeeld op de financiering/investeringen behoefte van projecten, waardoor balans inzichtelijker is. Rekening houdend met de 'Schaduwkosten', waardoor een reëel Staatsbegroting wordt vastgesteld.

Immers is Brunswijk's huidige politieke heersende overheidssamenstelling bepalend voor de koers, afhankelijk van zijn achterban. Maar dan zal tijdens de volgende verkiezing zijn achterban voordelen moeten hebben om zijn politieke keuze wederom te kunnen bepalen. Cruciale actoren met zeggenschap in de financiële huishouding per district worden altijd beïnvloed in haar economische ontwikkeling. Afhankelijkheid kan geleidelijk aan worden afgebouwd, door een realistische begroting vast te stellen met focus op eigen kunnen. Pas daarna kan dit worden vertaald naar financiële huishouding van de Republiek Suriname c.q. Staatsbegroting 2020. Daardoor zal er beter gestuurd kunnen worden op duurzame economische ontwikkeling en liquide middelen op worden afgestemd. Op basis van EES-aspecten (Mohansingh, 2014) dient aldus per district c.q. regio immers aansturing plaats te vinden, terwijl DNA de controle uitvoert over het ontwerp en de uitvoering van de Staatsbegroting 2020.

Staatsbegroting 2020
Staatsbegroting is volgens Mohansingh opgesteld met verborgen uitgaven, waardoor er een nog omvangrijker probleem is gecreëerd door de totale uitgave alleen met COVID-19 reservering als kostenpost in de begroting (No. MFA 178-20, Dienstjaar 2021) op te nemen. Impact door veranderde omstandigheden zijn Schaduwkosten die wel degelijk invloed hebben op de Staatsbegroting. Miscalculatie heeft als basisoorzaak de traditionele denkwijze van accounting. Advies is, om aan de hand van Environmental Management Accounting (EMS) gebaseerd op Activity Based Costing, waarbij de ‘Schaduwkosten’ ook worden berekend.

Ter indicatie zijn in bovenstaande tabel de Milieukosten indicatoren (MKI-waarde) opgenomen.

Door het "Stand Still"  scenario eerst op te stellen per district met cijfermatige ABS-gegevens kan een aanvang worden gemaakt en worden ingespeeld op toekomstige impact. Te weten stijgende zeespiegel- kustverdediging, winning grondstoffen-aantasting ecologische systeem, etc. Aan de hand van Netwerkmanagement is het mogelijk om niet alleen de financiële huishouding van input te voorzien maar ook scenario’s te ontwerpen, evalueren en implementeren. Bijvoorbeeld scenario "Groen, bruin" etc.

Van Brunswijk afgestudeerd als MBA kan verwacht worden dat hij kennis en knowhow heeft om het land verder naar grotere hoogte te brengen. Er zijn dus wel degelijk kansen.

Thakur Mohansingh
Mohan.singh@live.nl

Advertenties

Saturday 15 May
Friday 14 May
Thursday 13 May