Geldigheid NPS-kandidatenlijsten bevestigd
16 Nov, 06:36
foto
De verkiezingscommissie overhandigt het proces-verbaal aan congres-voorzitter Danielle Beeldsnijder. Naast haar Roberto Baptista, Joan Vliese en Richene Libretto.


De verkiezingscommissie van de Nationale Partij Suriname (NPS), onder leiding van Roberto Baptista, heeft de geldigheid van de kandidatenlijst van het hoofd- en congresbestuur goedgekeurd. Dit is vastgelegd in een proces-verbaal. Voor beide organen is er slechts één kandidatenlijst ingediend. 

De lijst van het hoofdbestuur van de groene partij wordt aangevoerd door Gregory Rusland die vanaf 2012 de politieke organisatie leidt. Enkele strubbelingen in het hoofdbestuur hebben niet ertoe geleid dat er een tegenkandidaat is opgestaan. Ook Danielle Beeldsnijder heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor het voorzitterschap van het congresbestuur. Opvallend is dat Hans Breeveld ook zitting zal nemen in het congresbestuur.

Volgens het reglement bij de verkiezing van het hoofd- en congresbestuur, moet er een verkiezingscommissie worden ingesteld. De sluiting van de kandidaatstelling vond plaats op 13 november om 13.00 uur. In de commissie hebben verder zitting Richene Libretto en Joan Vliese. De commissie heeft vastgesteld dat de indiening van de kandidatenlijsten correct is geschied. De formalisering van de nieuwe besturen vindt op 13 december plaats.


Advertenties