VES-ondervoorzitter: Breed maatschappelijk draagvlak nodig
16 Nov, 00:54
foto
Swami Girdhari, ondervoorzitter van de VES.


De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vindt dat de regering blijkbaar alleen met een selecte groep bezig is met het opstellen van een programma dat ingediend zal worden bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ondervoorzitter Swami Girdhari zegt in gesprek met Starnieuws dat de VES had vernomen dat minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning de organisatie zou uitnodigen. " Maar we hebben nog steeds niets vernomen."

De regering heeft intussen de schuldeisers van Oppenheimer officieel gevraagd om uitstel van betaling van de rente. Eerder was aangegeven dat het land niet in staat was op tijd de rente van US$ 26 miljoen voor de Oppenheimer-lening van US$ 550 miljoen af te lossen. Nu is een tweede stap gezet in deze zaak. Er is via het Franse bureau Lazard onderhandeld met de schuldeisers.

De regering wil ademruimte om maatregelen te treffen, zoals het terugbrengen van het begrotingstekort dat moet zorgen voor macro-economische stabiliteit. Er vindt overleg plaats met het IMF hierover. De uitstel van betaling zal Suriname de gelegenheid geven om een schuldenbeheersingsprogramma te ontwikkelen en deze voor te leggen aan al de crediteuren. Met het uitstel kunnen wij de vreemde valuta behouden en beheersen.

De VES heeft nog niets gezien van een programma dat zal worden ingediend bij het IMF. De VES heeft ook nog niets inhoudelijk vernomen over haar input die ze gegeven heeft op het 'herstelplan' van de regering. Girdhari wijst op het belang van betrekken van de maatschappelijke groepen om een zo breed mogelijk nationaal draagvlak te hebben. " Men verliest kennelijk uit het oog dat de samenleving de bittere pil zal moeten slikken," stelt de VES-ondervoorzitter.
Advertenties