President wil sterke Rekenkamer
15 Nov, 02:53
foto
President Chan Santokhi en de ministers Bronto Somohardjo en Armand Achaibersing tijdens de ontmoeting met het bestuur van de Rekenkamer. (Foto: CDS)


President Chan Santokhi heeft tijdens een ontmoeting met het bestuur van de Rekenkamer van Suriname benadrukt dat hij een professionele Rekenkamer wil hebben met voldoende capaciteit. De president is overtuigd van de immense taak en verantwoordelijkheden van de Rekenkamer. "Om een land goed te besturen is het van eminent belang dat alle instituten goed functioneren, ook om de rechtsstaat te waarborgen is de Rekenkamer als onafhankelijke constitutie cruciaal", zei de regeringsleider.

Waarnemend voorzitter van de Rekenkamer, Paul Brandon, zegt aan de Communicatie Dienst Suriname dat enkele hete hangijzers die spelen in de samenwerking besproken zijn. De ontvangsten en bestedingen van staatsmiddelen dienen verantwoord te worden. Voor de ontvangst en de uitgave van staatsmiddelen en de financiële verantwoordingen zijn er diverse wetten. Er is een beroep gedaan op de president om de Rekenkamer de mogelijkheid te geven om het college te versterken met kader om het werk optimaal te kunnen doen.

President Santokhi heeft alle ondersteuning toegezegd aan het instituut. Verder heeft hij de Rekenkamer gevraagd om alvast marginale controle uit te oefenen op de jaarverslagen van de parastatale bedrijven. De ministers Bronto Somohardjo (Binnenlandse Zaken) en Armand Achaibersing (Financiën en Planning) waren ook aanwezig bij deze ontmoeting. Er is een intense samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning vereist om effectief en efficiënt te kunnen opereren. "Er is een aantal samenwerkingspunten in de wetgeving die duidelijk de rol van het ministerie weergeven. De samenwerking met de Centrale Landsaccountantsdienst en de interne controlediensten zijn allemaal speerpunten die binnen de samenwerking met financiën van belang zijn.
Advertenties