Santokhi: Divali kondigt verlichte tijd voor Suriname aan
13 Nov, 16:36
foto
Traditiegetrouw hebben 'Ram en Sita' ook dit jaar de Suriname Dia aangestoken...


Divali heeft dit jaar een extra betekenis stelt president Chan Santokhi: het lichtjesfeest kondigt ook aan dat er een verlichte tijd voor Suriname komt. Donderdag is in gesloten kring op het Onafhankelijkheidsplein Divali ingeluid met een vuurwerkshow, het aansteken van de reuzen dia en 108 kleinere die de Surinaamse kaart vormen. De 108 dia’s zijn bedoeld om meer licht te werpen op de goede gezondheid van land en volk, een belangrijk wapen in de strijd tegen de Covid-pandemie.

Divali wordt 5 dagen gevierd, vertelt Anil Manurat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname (CUS). De eerste dag heeft met de gezondheid te maken. "Te midden van deze Covid-pandemie beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk gezondheid is en dat wij er extra aandacht aan moeten besteden," merkt hij op. "In dit kader zullen we met ons allen 108 kaarsen aanmaken en bidden voor Suriname. Bidden voor de mensen in de regering die belast zijn met het managen van deze pandemie. Bidden voor eenieder in de zorgverlening die zijn leven op het spel zet om anderen te helpen." Hij vervolgt: "Bidden voor onze ouders en kinderen, voor elke wereldburger, voor elke Surinamer. Bidden voor kracht en sterkte voor de mensen die iemand hebben verloren aan gezondheidsredenen. Moge Lakshmi Mata ons zegenen met goede gezondheid, de grootste immateriële rijkdom in een mensenleven."

Hoewel gemeld was dat er geen publiek zou worden toegelaten, zijn er heel wat "buitenstaanders" op de activiteit afgekomen. Maar de veiligheid zag er op toe dat ze niet verder kwamen dan de straat. Sommigen zijn weggegaan, anderen zijn aan de overkant gaan staan. Vanuit hun plek was ook niet veel te zien; de "motorcade" van de president en andere wagens schermden het podium af. Op het podium zijn er kleurrijke optredens geweest voor en na de komst van Hanuman, Ram en Sita. Ze zijn dit jaar "te voet" aangekomen.

Er waren overwegend sponsoren en overheidsfunctionarissen onder de genodigden. Santokhi en First Lady hebben nadat Ram en Sita de reuzen dia hebben aangestoken, als eersten ghee mogen toevoegen. Daarna volgde een minutenlange vuurwerkshow. Later zijn tijdens de toespraak van de CUS-voorzitter de 108 dia’s aangestoken. Na een gezamenlijk gebed "om Suriname uit de crisis te halen en coronavrij te maken," zijn ze geplaatst op een metalen constructie die in de vorm van Suriname is ontworpen.

President Santokhi merkte op dat met het lichtjesfeest een verlichte tijd voor het land is aangekondigd. "Met divali wordt ook gevierd dat Sri Ram en Sita Mata die na 14 jaar ballingschap terugkeerden naar Ajodhia nadat het duistere daar was verdreven," haalt hij aan. "Er brak een verlichte tijdperk aan voor Ajodhia. En zo gaan wij in ons land naar nieuw verlicht tijdperk, een tijdperk van voorspoed en rijkdom, een beter Suriname voor alle burgers."

Divali is ook de tijd waar in vele gelovigen hun huis en woonomgeving schoonmaken. "Laten we niet alleen ons huis maar ook ons geliefd Suriname extra schoonmaken en onderhouden," roept Santokhi op. "Niet alleen fysiek maar ook moreel. Integer en rechtschapen. Zodat Lakshmi  Mata zich elke dag welkom kan voelen bij ons voor welzijn en welvaart in ons land. Dat is de natie waar we allen naar toe willen gaan. Laten we het land reinigen van duisternis en kwaad, en gezamenlijk verlichten naar meer wijsheid en geluk."

René Gompers
Advertenties