Apache mikt op vijfde bron diepzee Suriname
06 Nov, 00:00
foto
Het boorschip Noble Sam Croft waarmee de drie olievondsten zijn gedaan in het diepzeegebied van Suriname. (Foto: Noble Corporation)


Olie- en gasbedrijf Apache Corporation heeft zijn vijfde exploratiebron voor de kust van Suriname in blok 58 geselecteerd en beoordelingsplannen ingediend voor twee eerdere olievondsten. Apache zei in zijn financiële rapport over het derde kwartaal dat het bedrijf zijn vijfde exploratiebron heeft geselecteerd - genaamd Bonboni - gelegen in het noordelijke centrale deel van blok 58.

Het bedrijf voegde eraan toe dat het ook beoordelingsplannen had ingediend voor de olie-ontdekkingen van Maka en Sapakara en dat het tegen het einde van het jaar het beoordelingsplan voor Kwaskwasi zal indienen.

Apache deed de Maka-ontdekking in januari en stuitte in april op olie in Sapakara. Beiden werden bestempeld als belangrijke ontdekkingen. Kwaskwasi, aangeprezen als een belangrijke olievondst, werd eind juli ontdekt. De operaties daar werden volgens het oliebedrijf in het derde kwartaal afgerond.

Apache begon half september te boren bij zijn vierde doel, de Keskesi East-1-exploratiebron. Alle putten en vondsten werden gedaan met het boorschip Noble Sam Croft.

Apache verklaarde ook in zijn financiële rapport voor het kwartaal dat het bezig was met de transitie van de exploitatie van Block 58 naar Total en dat er in 2021 een robuust Suriname-exploratie- en beoordelingsprogramma zou worden uitgevoerd.

Wat de financiële gegevens betreft, rapporteerde het bedrijf een verlies van US$ 4 miljoen in het derde kwartaal van 2020. Gecorrigeerd voor bepaalde items die de vergelijkbaarheid van de resultaten beïnvloeden, rapporteerde Apache een verlies in het derde kwartaal van US$ 59 miljoen. De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten in het derde kwartaal bedroeg US$ 304 miljoen.

De gerapporteerde productie in het derde kwartaal bedroeg 445.000 vaten olie-equivalent per dag, en de aangepaste productie, exclusief rente en belasting van Egypte, was 394.000 vaten olie-equivalent per dag, ongewijzigd ten opzichte van het tweede kwartaal.

John J. Christmann IV, CEO en president van Apache, zei: "Apache boekte uitstekende vooruitgang met zijn kosteninitiatieven en bracht het merendeel van zijn ingekorte volumes terug naar productie tijdens het derde kwartaal toen de grondstofprijzen verbeterden."

"Hoewel er nog steeds aanzienlijke macro-economische tegenwind is, blijft onze strategische benadering voor het creëren van aandeelhouderswaarde ongewijzigd: we geven prioriteit aan langetermijnrendementen boven groei; vrije kasstroom genereren; het versterken van onze balans door schuldreductie en het bevorderen van een grootschalige kans in Suriname".

"Apache heeft er strategisch voor gekozen om een ​​aanzienlijk deel van onze upstream kapitaalinvestering te besteden aan onze grootschalige kans in Suriname. In dit prijsklimaat denken we dat dit op de lange termijn meer waarde voor onze aandeelhouders zal creëren dan kapitaal naar projecten met een korte duur te sturen die op korte termijn een productiegroei zouden genereren tegen relatief lagere opbrengsten", aldus Christmann.
Advertenties