DA '91: Amateurisme aan basis van Chan’s diplomatie
05 Nov, 22:36
foto


De kogel is door de kerk. Na maandenlange fluisteringen wie de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Suriname in Nederland wordt, is de naam nu eindelijk bekend. Het is hoogtijd dat Suriname weer vertegenwoordigd is op het hoogste niveau in Nederland. Dat staat buiten kijf. Van de regering-Santokhi hadden wij verwacht dat zij wel het belang van kwaliteit, deskundigheid en ervaring voor deze kritieke diplomatieke positie in acht zou nemen. Zonder de  waarschijnlijke kandidaat in kwestie te willen bespreken, ontkomen wij niet aan de verplichting ernstige kanttekeningen te plaatsen bij de keuze van de regering-Santokhi. 

Terwijl de regering-Santokhi heel grote belangen en verwachtingen verbindt aan de bilaterale relatie met Nederland, is het benoemingsbeleid wederom zeer twijfelachtig. Niet alleen kiest de regering voor een persoon die al tientallen jaren niet de Surinaamse nationaliteit heeft en woont- en werkt in Nederland, maar ook voor iemand die in zijn vele jaren ervaring geen kennis heeft van de diplomatie en internationale politiek. Daarbij gevoegd voldoet deze persoon niet aan de eisen zoals gesteld door de Wet op de Buitenlandse Dienst van 2018, waarin als minimale eis voor elke kandidaat die in o.a. de rang van ambassadeur benoemd wenst te worden geldt, dat die minimaal een diplomaten opleiding heeft gevolgd, al dan niet aan het Surinaams Diplomaten Instituut (Artikel 6 lid 3 Wet Buitenlandse Dienst van 30 november 2018). Dhr. Rajendre Khargi voldoet hier niet aan. En dan rijst de vraag: zal de regering ook nu weer de wet op de buitenlandse dienst wijzigen zodat het precies om hun kandidaat past? De regering schept met dit gedrag een steeds meer onvoorspelbare en onacceptabele situatie.

Erger nog, een situatie die niet in het belang is van de Surinaamse samenleving. Ook de onverdeelde loyaliteit naar onze Republiek is niet gegarandeerd, aangezien de voorgedragen kandidaat niet alleen tot voor kort Nederlands staatsburger was, maar met name de rol van adviseur vervulde naar o.a. de minister van Ontwikkelingssamenwerking.  Het is ernstig dat wederom de Surinaamse belastingbetaler zal moeten opdraaien voor het financieren van dit voorbeeld van slechte bestuurlijke besluitvorming.

DA’91 is overtuigd dat er voldoende Surinaams kader is om deze en ook toekomstige vacatures binnen de diplomatie succesvol in te vullen. Wij doen een dringend beroep op de regering haar keus te heroverwegen. De DNA zal zich niet moeten lenen voor mogelijke gelegenheidswetgeving en verzwakking van het instituut van de Surinaamse diplomatie, door net datgene in de wet dat garanties biedt voor vakdeskundigheid en kwaliteit te wijzigen ter wille van het bevredigen van persoonlijke belangen van exponenten in de regering Santokhi. Suriname verdient beter!
Advertenties