Regering vraagt Nederland en VS bijstand in corruptieonderzoek
01 Nov, 00:00
foto
President Chan Santokhi via STVS en Gov.tv zaterdagavond in een 'briefing' vanuit Moengo Tapoe.


De regering heeft al verzoeken gestuurd naar Nederland en de Verenigde Staten van Amerika voor bijstand bij corruptieonderzoeken. De regering wil ook bijstand van forensische deskundigen. De verzoeken zijn al de deur uit. President Chan Santokhi heeft tijdens een 'briefing' vanuit Moengo Tapoe zaterdagavond via de televisie meegedeeld dat op alle ministeries enorme misstanden hebben plaatsgevonden. De meeste van de misstanden zijn reeds aangegeven bij de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). Enkele gevallen kunnen al naar de procureur-generaal omdat die al duidelijk uitgezocht zijn welke strafbare feiten er gepleegd zijn. De regering is bezig met aanpak van corruptie, zei Santokhi bij de evaluatie van 3 maanden regeermacht. 

Santokhi voerde aan dat de pg een brief heeft geschreven dat zaken voor onderzoek pas doorgestuurd kunnen worden als er voldoende onderzoek vooraf heeft plaatsgevonden. De CLAD is bezig met het onderzoek, maar heeft bijstand nodig. Zaterdag is tijdens de evaluatie besloten dat de minister van Financiën bijstand van externe bureaus mag inroepen om te helpen bij het onderzoek naar corruptie. Het mag niet zo zijn dat door capaciteitsproblemen bij de CLAD zaken niet snel uitgezocht kunnen worden.  

De regering doet er ook alles aan om de rechterlijke macht te versterken, want de corruptiezaken moeten ook snel afgehandeld kunnen worden. Het Openbaar Ministerie is binnen de drie maanden versterkt een flink aantal substituut officieren. Nu zit het vervolgingsapparaat op een maximum van het aantal officieren. Nu kunnen de verschillende vormen van criminaliteit, maar ook de corruptie beter onderzocht worden, meent de president. Er is een speciale aanklager aangewezen bij het Openbaar Ministerie voor corruptiegevallen. Er is een platform ingesteld voor verrichten van corruptieonderzoeken. 

Het Hof van Justitie krijgt op zeer korte termijn zes rechters erbij. Met de capaciteitsuitbreiding zal de rechterlijke macht in staat gesteld worden goede rechtspraak te geven aan de samenleving. "Hiermee laten wij als regering zien dat wij waardering hebben voor de rechterlijke macht en dat wij er alles aan doen om de rechterlijke macht te versterken," benadrukte het staatshoofd. De rechterlijke macht moet haar werk in alle onafhankelijkheid en onbevreesd kunnen verrichten tegen alle personen die zich schuldig maken aan overtreding van wet en recht in dit land. 
Advertenties