Bee bij 75 jaar VN: Internationale samenwerking vereist
23 Oct, 22:40
foto
De buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée in verband met de herdenking van 75 jaar Verenigde Naties.


Het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN) is vandaag door De Nationale Assemblée (DNA) herdacht in een buitengewone openbare vergadering. “Onze hedendaagse wereld lijkt in niets op die van 75 jaar geleden toen de Verenigde Naties werden opgericht; een wereld, die nu wordt geteisterd door ongelijkheid, armoede, honger, gewapende conflicten, terrorisme, onveiligheid, klimaatverandering en pandemieën,” zei DNA-voorzitter Marinus Bee in zijn toespraak.

Wereldwijd fungeert de VN als een forum waar de lidstaten kwesties kunnen aankaarten en bespreken. Bee verklaarde dat het handhaven van internationale vrede en veiligheid, het beschermen van mensenrechten, het leveren van humanitaire hulp, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het handhaven van het internationaal recht allemaal nauw zijn verankerd in het thema bij dit jubileum: ‘De toekomst die we willen, de VN die we nodig hebben.’

Bee gaf te kennen dat de hedendaagse uitdagingen internationale samenwerking vereisen. Aangezien het coronavirus delen van de wereld kwetsbaarder maakt, roept het ook de behoefte op aan een hervormd multilateraal systeem dat de uitdagingen van de toekomst kan aanpakken. De rol van parlementen is belangrijker dan ooit om noodwetten aan te nemen, middelen opzij te zetten en overheidsmaatregelen te controleren.

In zijn toespraak zei Bee dat participatie van jongeren in democratische processen niet alleen een recht, maar ook een noodzaak is. Volgens hem zijn er speciale maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat jonge mannen en vrouwen politiek beter vertegenwoordigd zijn. Zij zijn niet alleen nodig bij de besluitvorming in onze parlementen en regeringen, maar ook bij vredesinspanningen, in de media en in openbare debatten. “Geen enkel land kan in zijn eentje een veiligere en betere wereld creëren. Met deze ideologie promoot Suriname beleid om het leven, de vrijheid, de welvaart en de eigendommen van zijn burgers te beschermen,” stelde Bee.

De fractieleiders van de verschillende politieke partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn hebben de felicitaties overgebracht in verband met het 75-jarig jubileum van de VN, meldt de Communicatie en Informatie van DNA. President Chan Santokhi en vicepresident Ronny Brunswijk waren ook aanwezig bij de buitengewone vergadering van DNA.
pdf-icon.gif speech_voorzitter_DNA_23_oktober_final-2.pdf                
Advertenties