OW werkgroepen moeten processen versnellen
23 Oct, 10:27
foto
Minister Riad Nurmohamed van OW. (Foto: Raoul Lith)


Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft drie commissies geïnstalleerd. “Op dit moment is de druk op de staf enorm groot vanwege de werkzaamheden die we uitvoeren,” legt Nurmohamed uit. Hij wil diversificatie van werkzaamheden. De taken die uitgevoerd moeten worden, zijn enorm. Daarom zijn er werkgroepen ingesteld om met diverse specialisten zaken te bestuderen.  

Nurmohamed stelt dat de tijden veranderen en de ontwikkelingen in Suriname heel snel gaan. Daarom wil OW de eisen en voorzieningen voor burgers op het gebied van vergunningen voor de komende jaren aanpassen. Dat moet regelmatig gedaan worden. De drie werkgroepen die zijn geïnstalleerd zijn: Bouwvergunningen, Verkaveling,  Vuilstortplaats en Ornamibo. Vanuit de samenleving komen de meeste klachten hierover, legt Nurmohamed uit. Het is zo ernstig en het zijn de meest urgente zaken waar de burger naar vraagt en wat een beetje misloopt. Deze werkgroepen moeten komen met adviezen hoe de sector te helpen verbeteren. 

Er zullen volgens Nurmohamed wijzigingen komen in wet en regelgeving en instructies zullen wijzigen. De verschillende sectoren zullen erbij betrokken worden met het zoeken naar goede oplossingen. “Dat gedoe van tyuku’s moet verdwijnen, daarom willen we alles transparanter maken”. Ook de wachttijd voor bouwvergunningen moet aangepakt worden, die is nu enorm lang. Het moet snel en efficiënt, maar de service moet ook worden aangeboden. Nurmohamed zijn streven is dat na de aanvraag bij goedkeuring de vergunning wordt afgeleverd. Burgers moeten niet worden gedupeerd. 

Bij verkaveling is het de bedoeling dat verkavelaars efficiënter en professioneler aan de slag kunnen en dat de burgers verzekerd zijn van betere voorzieningen en hun onroerend goed niet kwijtraken. Er zullen strengere eisen gesteld  worden, ook zal de controle worden verhoogd. De mogelijkheid wordt eveneens bekeken om onkosten die de overheid moet maken, zoals het afbreken van gebouwen, percelen die gemaaid moeten worden of veilig maken van gebouwen, verhaald kan worden op de eigenaren. OW is nu bezig met de procureur-generaal om het proces van het innen van boetes te vergemakkelijken. 

Het afvalbeheersysteem is aan verbetering en verandering toe. Hiervoor is naast geld ook politiek verantwoorde besluitvorming en adequate regelgeving voor nodig. OW stelt dat het tijd is om over te stappen naar de nieuwste technologieën voor beheer en verwerking van afval. Het hoofdprobleem bij vuilophaal is de stank. Verder vindt Nurmohamed vuilafscheiding van plastic, glas en papier belangrijk. "Op een gegeven moment krijg je maar een klein beetje vuil voor Ornamibo en kan je veertig jaar verder. De bedoeling is dat iedereen vuilophaal zelf gaat betalen, we hebben de overheid hiervoor niet nodig," meent de bewindsman. 

Raoul Lith
Advertenties