WFU evalueert werksituatie op universiteit, stelt eisen
21 Oct, 04:41
foto


De werksituatie op de Anton de Kom universiteit van Suriname en haar instituten is gisteren geëvalueerd door het bestuur van de Werknemers Federatie Universiteit (WFU) en afgevaardigde vn lidbonden. In een brief aan het bestuur van de universiteit staat dat er is besloten dat leden/medewerkers afhankelijk van de preventieve en effectieve voorzieningen die in verband met tegengaan van verspreiding van Covid-19 zijn getroffen, mogen bepalen of zij naar de werkplek gaan.

Het beraad dat op 15 oktober is gestart, wordt voortgezet. De bond is bereid om in voorkomende gevallen dispensatie te verlenen, met name als het gaat om dingende of noodzakelijke werkzaamheden. Voor normalisatie van de situatie moet de leiding van de universiteit ervoor zorgen dat de covid-19 protocollen op een centraal punt ter inzage liggen voor alle medewerkers en dat er op regelmatige basis hierover fysiek overleg wordt gevoerd, voor aanpassing per werkkring. Er is ook besloten dat indien de leiding besluit het werk van huis uit voort te zetten, dat ook geldt voor de medewerker.

De lidbesturen van de WFU wensen onder meer ook dat er controleposten voor temperatuurmetingen en duidelijke ontsmettingsfaciliteiten aanwezig zijn. De protocollen dienen binnen 2 weken geëvalueerd en bijgesteld te worden en alle medewerkers/studenten die in contact zijn gekomen met een covid-19 besmette persoon, moeten in thuisquarantaine, al dan niet op advies van BOG en worden gemonitord.

Enkele andere voorwaarden voor normalisatie van de situatie zijn het onmiddellijk sluiten en ontsmetten van gebouwen die bezocht zijn door een covid-19 besmette student/medewerker/bezoeker en het regelmatig desinfecteren van dienstvoertuigen.

De besturen van de WFU en haar lidbonden vragen om spoedig uitgenodigd te worden om te praten over nadere formulering van gemeenschappelijke condities, waardoor de situatie op de werklocaties van de universiteit en haar instituten genormaliseerd kan worden.

U kunt de brief aan het bestuur van de universiteit hier lezen
pdf-icon.gif 2020_19_okt_WFU_BvU_veilige_herstart_UvS.docx-1_.pdf                
Advertenties