Hooghart geeft regering ultimatum tot 15 november
16 Oct, 16:59
foto
De bond bij 's Lands Hospitaal eist een verhoging van 75%. Aangegeven werd in een petitie dat alle prijzen omhoog zijn gegaan. (Foto's: René Gompers)


Tientallen ambtenaren hebben gehoor gegeven aan de oproep van Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) voor een spoedvergadering. 75 procent loonsverhoging, onmiddellijk inlopen van achterstallige twk en het royeren van Michael Miskin en zijn groep uit de CLO, zijn de hoofdonderwerpen geweest. De regering krijgt tot 15 november de tijd om de achterstallige twk te betalen anders wordt het land platgelegd. “If den no gi un dis' mun…m’o gi den te lek 15 november, dan w’o tap a her’ kondre,” kondigt CLO-voorzitter Ronald Hooghart aan. Het publiek reageert wild enthousiast.

Bij de vergadering op het terrein van CLO, zijn twee petities ingediend. De eerste is van de personeelsbond van 's Landshospitaal. Deze bond wil 75% loonsverhoging voor ambtenaren. Benadrukt werd dat de mensen niet meer rondkomen met het salaris. Lasten van SWM, EBS, Telesur, aflossingen in valuta, huishuur en benzine zijn zwaarder geworden, wordt er aangehaald. “Tweede helft fu a mun a moni keba! We verkeren in een onhoudbare situatie en eisen dat de regering ons salaris verhoogd met tenminste 75%!” wordt er voorgelezen. De korting op belasting moet worden gehandhaafd. 

De mensen willen ook hun Covid-toelage hebben. “We hebben sinds de Covid-situatie onder grote lichamelijke, emotionele en psychische druk moeten werken in het ziekenhuis” wordt er aangegeven. “Un wan a Covid-moni want w’e wroko nanga ala risico. Het gaat niet alleen om zusters maar om alle verplegend personeel.” Hooghart krijgt twee weken om met een “positieve reactie” te komen. Hij gaat er direct aan werken, zegt hij.


CLO-voorzitter Ronald Hooghart wil het land platgooien als de regering niet over de brug komt. 

Hooghart benadrukt een paar keren dat hij achter de eis staat. Hij drukt de leden op het hart om “alvast te nemen wat er is”. Hooghart heeft uitgelegd dat met de regering al is afgesproken voor een verhoging en twk. Die twk is sinds juli niet gestort. Er liggen moeilijke maanden voor de boeg. Hij stelt voor om de regering tot 15 november de tijd te geven om dat geld te betalen. Het publiek is het roerend eens “fu go na strati” als het moet. Hooghart zegt dat het niet de eerste keer zal zijn “fu yagi den.” 

In een tweede  petitie krijgt het hoofdbestuur de opdracht om “de breuk in CLO” weg te maken voordat de regering er “gretig misbruik van zal maken”. Besloten werd om dat vandaag nog te doen door een spoed assemblee van de Ledenraad te houden. De oplossing die werd voorgesteld, is het royeren van de ‘opstandige groep’ onder leiding van Michael Miskin: “Weg met Miskin!” Dit stuk is ondertekend door 11 lidbonden. Hooghart heeft ter plekke beslist dat de Assemblee direct na de bijeenkomst wordt gehouden, waarbij Miskin en zijn groep geroyeerd werden. 

René Gompers
Advertenties