Geen extra uitbetaling aan landsdienaren dit jaar
16 Oct, 00:00
foto
Oproep voor een vergadering met landsdienaren door CLO-voorzitter Ronald Hooghart.


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), houdt vandaag een vergadering met ambtenaren over onder andere de loonsverhoging van 50% die overeengekomen was met de vorige regering. Hij heeft gesprekken gevoerd met de regering hierover en zal hierover mededelingen doen. Starnieuws verneemt dat voor dit jaar de verhoging er niet in zit, omdat er geen middelen zijn. Er zal verder gesproken worden over een verhoging in januari. 

Ook het CLO-Collectief onder leiding van secretaris-generaal Michael Miskin heeft eerder gesproken met president Chan Santokhi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het eindgesprek is echter met Hooghart gevoerd. Hiertegen is protest aangetekend via onder andere de coalitiefractieleider, Asiskumar Gajadien. Miskin zegt aan Starnieuws dat de president hem heeft meegedeeld dat de regering een gebaar zou maken naar de landsdienaren. Er zijn voorstellen gedaan over het uitbetalen van een bedrag, indien de loonsverhoging niet lukt. Miskin zegt dat hem geen andere mededeling bekend is. Wat met Hooghart is besproken, is niet kenbaar gemaakt aan het collectief. 

Miskin zegt dat later op de dag een kort geding ingediend zal worden tegen Hooghart. Hij mag niet namens de CLO optreden. De organisatie wordt volgens de statuten vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris-generaal en de penningmeester. Acht bestuursleden, de meerderheid, hebben het vertrouwen in Hooghart opgezegd. Er zijn genoeg brieven verzameld waaruit blijkt dat Hooghart namens de CLO optreedt. Naast het kort geding dat wordt ingediend is er een zaak lopende voor belediging, laster en smaad. 

Terwijl Hooghart vandaag vergadert met landsdienaren, houdt het CLO-Collectief maandag een vergadering met de lidbonden. Daar zal ook de stand van zaken over de gesprekken met de regering worden doorgenomen. Hoewel met beide groepen eerder is gesproken, zijn de finalegesprekken alleen met de groep-Hooghart gevoerd. De regering vindt dat CLO zelf het probleem moet oplossen, nadat een bemiddelingspoging is mislukt. 
Advertenties