Van der San: Circulaire echtgenote president heeft geen waarde
14 Oct 2020, 00:00
foto
Deze circulaire is verstuurd door directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, Adjay Moensi.


Uit een circulaire blijkt dat de echtgenote van het staatshoofd, Mellisa Santokhi-Seenachery, als algemeen directeur van het Kabinet van de President fungeert per 1 oktober. Arun Hardien is directeur Politieke- en Beleidsaangelegenheden. Dit deelt de directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, Adjay Moensi mee aan staf, diensthoofden en personeel mee in een rondschrijven. Eugène van der San, gewezen directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de circulaire totaal geen waarde heeft. 

De echtgenote van de president, die first lady is, heeft geen enkele bestuurlijke bevoegdheden als zij niet in de functie is benoemd. Zij kan fungeren als algemeen directeur zonder een formele benoeming. De president heeft de bevoegdheid om zonder de Raad van Ministers te kennen, zijn echtgenote te benoemen. Dan is er geen missive voor nodig. Maar uit de circulaire blijkt dat ze fungeert als directeur. Aangezien zij niet in dienst is van de overheid, kan zij niet fungeren in deze hoge functie. De functie van algemeen directeur is gecreëerd na het aantreden van regering-Santokhi. Daarvoor bestond de functie niet. 


Het nieuwe organogram van het Kabinet van de President. 

Volgens het nieuwe organogram zullen zaken via de algemeen directeur de president bereiken. Dit is een compleet nieuwe organisatiestructuur die de regering heeft geïntroduceerd. Van der San merkt op dat bij resolutie de functie van first lady is geregeld. Daar zijn er geen bestuurlijke bevoegdheden aan gekoppeld. Het is ongebruikelijk dat dezelfde persoon nu enorme bevoegdheden krijgt. Dit kan echter alleen wanneer Santokhi-Seenachery officieel wordt benoemd. Dit kan ook niet onbezoldigd plaatsvinden, legt Van der San uit. Aan elke functie is een functiebeschrijving met bevoegdheden gekoppeld, waar een bezoldiging deel van uitmaakt. 

De circulaire die Moensi heeft rondgestuurd, heeft geen enkele rechtskracht, stelt Van der San. "De mededeling die gedaan wordt, is onzin. Ze heeft geen enkele rechtskracht", benadrukt de gewezen directeur. Hij merkt op dat de Personeelswet duidelijk is hoe mensen in functies worden benoemd. 
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November