Pg wil beter contact met buitenlandse inlichtingendiensten
03 Oct 2020, 13:22
foto
Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. (Foto: Ranu Abhelakh)


“Het heeft er alles van dat ons land weer eens het imago heeft van een veilige opbergplaats voor drugs, bestemd voor de doorvoer,” deelt procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday mee. Hij wil daarom een stevigere samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten om de grensoverschrijdende drugscriminaliteit te bestrijden. Het gebeurt ook vaak dat de criminelen bepaalde diensten van de overheid infiltreren om invloed uit te oefenen. Dit moet met wortel en tak uitgeroeid worden roept de pg op. Baidjnath Panday heeft in zijn toespraak bij de opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie in de Congreshal vrijdag, aangegeven wat de voornemens zijn van het Openbaar Ministerie. 

Er komen meer speciale units, naast de anti-corruptie team die corruptie- en fraude zaken gaat onderzoeken en vervolgen. Er wordt onder andere gewerkt aan het aanwijzen van een persvoorlichter. Zaken die zijn blijven liggen, gaan weer opgepakt worden. Er wordt gewerkt aan het tijdig signaleren van beginnende criminaliteit om deze de kop in te drukken. Ook wil de pg dat er nog een hoofdofficier van justitie wordt benoemd. Op dit moment zijn er twee; de werkdruk is zwaar. 

Belangrijk is ook dat de komende tijd met het ministerie van Justitie en Politie wordt nagegaan hoe het contact met de buitenlandse intelligence diensten zoals de DEA, “meer inhoud” krijgt. De pg geeft aan dat de noodzaak voor samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten bijzonder groot is. “Getuige de vele drugsonderscheppingen buiten Suriname van verschepingen uit Suriname en de geregelde ‘droppings’ van drugs op Surinaams grondgebied,” haalt hij aan. “Natuurlijk  niet te ontkennen het aantal aanhoudingen en onderscheppingen van drugs in Suriname zelf, waarvan een groot deel op de havens van Paramaribo en Zanderij.” 

Baidjnath Panday merkt op dat de drugscriminelen infiltreren in “besluitvormingsfora- en processen van de overheid waardoor crimineel invloed kan worden uitgeoefend alsook het corrumperen van personen binnen de rechtshandhaving en controle instanties.”  Extra voorzichtigheid en direct optreden is geboden benadrukt de pg. “Met deze wetenschap zullen we zeer alert moeten zijn om dit fenomeen wortel te laten schieten, en eventuele bestaande invloeden met wortel en tak uitroeien. Het Openbaar Ministerie wil daarom met de regering zich inspannen om de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen om het land te beschermen tegen het kwaad.” 

René Gompers
Advertenties

Saturday 13 August
Friday 12 August
Thursday 11 August