Openbrief aan de regering c.q. de VHP
22 Sep, 19:03
foto


De J. Lachmondag

Met de aankondiging door de regering, in het bijzonder door de VHP als voortrekker, om de geboortedag van J. Lachmon op 21 september 1916 te benoemen als de 'Dag van nationale broederschap en eenheid', is er een discussie losgebarsten op sociale media.

Ik vind echter dat de VHP haar voormalige voorzitter heeft doen waarderen/eerbiedigen door zijn geboortedag te benoemen als de “Dag van nationale verbroedering en eenheid”. Verder vind ik dat deze dag liever 'De J. Lachmondag' had geheten. Het zou een betere impact hebben. We noemen de luchthaven toch geen Verbroederingsluchthaven, maar het is vernoemd naar iemand die ook heeft gestreden voor verbroedering en eenheid. Terecht heet het de J. Pengel luchthaven.

Het zou nog leuker zijn als bijvoorbeeld de aankomst- en vertrekhal respectievelijk J. Pengel en J. Lachmon zouden heten, of andersom.  Het is nog niet te laat. Aankomende en vertrekkende passagiers zouden de verering van deze twee grote zonen van Suriname met de wereld delen.

Door 21 september J. Lachmondag te noemen, zou deze naam vereeuwigd worden. Wie belangstelling zou hebben in waarom het J. Lachmondag heet, kan het internet raadplegen om zijn biografie te bekijken. Maar na 20 jaar zal bij het horen van de “Dag van nationale verbroedering en eenheid” de naam J. Lachmon tekortgedaan worden. Blijkbaar zal er met die naam geen associatie gelegd worden. Dat zal heel jammer zijn.

Een andere manier om J. Lachmon te vereeuwigen, is door het parlementsgebouw naar hem te vernoemen: Het J. Lachmon parlementsgebouw. Niet alleen omdat hij het langstzittende parlementslid in de Amerika’s is geweest, maar ook omdat hij de langstzittende voorzitter van een Surinaams parlement is geweest. Ik wil zelfs verder gaan om voor te stellen het Onafhankelijkheidsplein te vernoemen naar J. Lachmon: Het J. Lachmon Eenheidsplein.

Het behoeft geen betoog om te vertellen wat deze grote zoon van Suriname allemaal heeft betekend voor de ontwikkeling van het land en volk, en voor de natievorming.

Ik spreek de hoop uit dat ons land nog meer grote zonen als J. Pengel en J. Lachmon zal voortbrengen, zodat hun verbroederings- en eenheidsgedachte kan worden gecontinueerd.

Met vriendelijke groet,
Stichting 5 juni 1873
H. Biere
Advertenties