Lydia Ravenberg herkozen als lid CESCR
17 Sep, 12:39
foto
Lydia Ravenberg


Lydia Ravenberg is op 14 september bij acclamatie voor een derde zittingstermijn (2021-2024) herkozen als lid van het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR) van de Verenigde Naties. Ravenberg wil zich in de nieuwe zittingsperiode onder meer richten op het tegengaan van corruptie. 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, heeft haar herverkiezing verwelkomd. Hij geeft aan dat het Surinaams buitenlands beleid door middel van Ravenberg, Surinaams leiderschap en visie moet uitdragen. CESCR is verantwoordelijk voor het monitoren van de uitvoering van de committeringen van Verdragspartijen bij het Internationaal Verdrag over Economische, Sociale en Culturele rechten. Suriname is op 28 december 1978 toegetreden tot dit verdrag. Het Comité bestaat uit 18 deskundigen die in hun persoonlijke capaciteit dienen voor een periode van vier jaar.

Ravenberg heeft zich eerder onder meer sterk gemaakt voor implementatie op het recht van eenieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid (art. 12 van het Verdrag). In de tweede zittingstermijn van 2017-2020, heeft zij zich beziggehouden met het recht op een zo goed mogelijke gezondheid, bescherming van het gezin, bevallingsverlof en de bescherming van jeugdigen zonder discriminatie op grond van afstamming of andere gronden (art. 10 van het Verdrag).

Partijstaten moeten volgens art. 2 van het Verdrag, streven naar de verwezenlijking van de economische, sociale en culturele rechten. Zij moeten maatregelen nemen op economisch en technisch gebied en met volledige gebruikmaking van de hen ter beschikking staande hulpbronnen, ter verwezenlijking van de economische, sociale en culturele rechten. Corruptie is een beletsel daartoe, meldt de voorlichting van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October