VEAPS wil duidelijkheid en ondersteuning van het DNA-lid Debie
16 Sep, 22:46
foto


De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft kennis genomen van de brief verschenen op Starnieuws van het DNA-lid Radjen Debie, aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Parmanand Sewdien over het beleid van LVV inzake behoud van de bacovenindustrie FAI.

De VEAPS vindt het prijzenswaardig dat het geachte DNA-lid Debie opkomt voor de belangen van de lokale agrarische productie en het behoud van de werkgelegenheid. De VEAPS wenst vol gaarne de ondersteuning van het geachte DNA-lid Debie met het onderstaande:
1. Vanwege gewijzigde regels van de Europese Unie (EU) per eind 2019 is er een verbod van de export van verse Sopropo naar de EU. Sopropo bedroeg ongeveer 35% van de exportvolume, ongeveer 20 ton per week. De informatie over het verbod was sinds 2016 bekend bij het ministerie van LVV.
a. Kan het geachte DNA lid Debie een onderzoek laten instellen waarom overleg tussen LVV en de exporteurs is uitgebleven vanaf 2016? Herhaling hiervan mag nooit meer gebeuren.
b. U was in 2016 in de leiding van de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen. Waarom zijn er acties vanuit de afdeling en de overige autoriteiten van LVV uitgebleven vanaf 2016 om de sector te informeren over de wijzigingen van de EU regelgeving en is er niet gecommuniceerd met de exporteurs en telers?
c. Waarom is er vanuit LVV sinds 2016 geen actieplan uitgezet met de exporteurs en telers, zodat de sector op tijd kon voldoen aan de eisen van de EU?

2. Naast Sopropo kunnen een aantal andere gewassen nu niet uitgevoerd worden. Door de nalatigheid van LVV zijn de exporteurs en telers in financiële problemen geraakt door afname van de export en de inkomsten. Vele van de bedrijven kunnen hun verplichtingen niet nakomen jegens de bank. Nu met de Covid-19 crisis zijn de problemen verergerd. Wat zal het geacht DNA-lid ondernemen naar de regering toe om de telers en exporteurs te ondersteunen?

3. Kunt u als DNA-lid een interpellatie DNA-vergadering aanvragen waarbij er zo breedvoerig wordt gedebatteerd met de Regering over het totaal agrarisch beleid met een sterke nadruk op verwerking en export. Resultaat van het debat dient te zijn een nationale visie met activiteiten ter ontwikkeling van de agrarische sector en optimalisatie van alle actoren binnen de waardeketen van de agrarische sector, ter verhoging van de productie, werkgelegenheid, verwerking en export.

De VEAPS hoopt dat u als volksvertegenwoordiger en afgestudeerde in de agrarische wetenschappen uw invloed zult aanwenden om de agrarische sector maximaal te ontwikkelen en een prominente bijdrage te leveren bij het moderniseren van de agrarische sector en de Regering te begeleiden om Suriname te ontwikkelen tot de voedselschuur van de regio.
Paramaribo, 16 september 2020

Umar Taus
(Voorzitter VEAPS)
Advertenties