Vakbond Staatsolie verzet zich tegen politisering bedrijf
15 Sep, 00:02
foto
Lloyd Read, voorzitter van de bond van personeel bij Staatsolie NV


De Staatsolie Werknemers Organisatie in Suriname (SWOS) heeft president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk onomwonden, in harde en heldere bewoordingen duidelijk gemaakt dat de vakbond zich zal verzetten tegen politisering van het management en de bedrijfsvoering van het staatsoliebedrijf. In moeilijke gesprekken die de afgelopen twee weken zijn gevoerd, heeft SWOS-voorzitter Lloyd Read, de regeringstop duidelijk gemaakt dat de vakbond niet zal tolereren dat Staatsolie dezelfde weg opgaat als Bruynzeel, SML, SMS en andere staatsbedrijven die ten gronde zijn gegaan door politisering.

De vakbond zal niet schromen opnieuw fysiek acties te voeren, als de toekomst van Staatsolie in gevaar komt. In 1998/1999 waren de Staatsolie-werknemers de straat opgegaan om te voorkomen dat het bedrijf onder regering Wijdenbosch, zou worden verkocht. Vanaf toen zijn er afspraken gemaakt met de directie om niet toe te staan dat politieke besluitvorming boven bedrijfskundige uitgangspunten wordt gehanteerd. De SWOS heeft dat gedaan om te voorkomen dat personen worden benoemd die ongeschikt zijn om een functie binnen het bedrijf te vervullen, waarvoor ze de capaciteiten niet hebben.

"We hebben ze ook gezegd dat binnen het bedrijf het principe wordt gehanteerd dat de opvolging van binnenuit wordt gerealiseerd," zegt Read aan Starnieuws. Er wordt een uitzondering gemaakt als de arbeidsmarkt in staat is mensen te leveren die beter geschikt zijn voor een bepaalde functie. De huidige CEO van Staatsolie, Rudolf Elias, maakt sinds 2009 deel uit van de directie van Staatsolie. Voor hij in 2015 directeur werd, was hij directeur Refining & Marketing, directeur van het uitbreidingsprogamma van de raffinaderij van 2010 tot 2015 en van 2009-2010 was hij directeur Business Development. De positie van Wim Dwarkasingh, directeur Upstream bij Staatsolie, die met pensioen gaat, moet worden ingevuld.

De regering ontsloeg op 4 juni algemeen directeur Eddie Jharap omdat hij zich – samen met brede lagen van de bevolking – verzette tegen de voorgenomen verkoop van Staatsolie aan het Zuid-Koreaanse Daewoo.(Foto: SOM)

Read heeft de regering in vier afzonderlijke gespreksronden met de neus op het feit gedrukt dat alle grondstoffen in het land en de aanwezige waarde en de inkomsten die daarmee gepaard gaan, van alle Surinamers zijn. "Alles wat we verdienen met olie en gas, moet naar het volk gaan. De inkomsten zijn niet bestemd voor een kleine groep, voor de directie of voor de werknemers alleen." Hij wijst erop dat de komende jaren cruciaal zijn voor Suriname, het bedrijf en de werknemers. Door de groei van de sector staat Staatsolie voor grote uitdagingen. "We willen het bedrijf behouden voor de samenleving en daarmee beschermen we ook het belang van onze familie, buurtgenoten en onze omgeving." De vakbondsleider benadrukt dat juist op dit moment een zorgvuldig benoemingsbeleid heel erg belangrijk is.

De gesprekken komen op een moment dat de samenleving wordt geconfronteerd met benoemingen van zonen, dochters, vrouw en broer van de president en vicepresident in raden van commissarissen. De echtgenote van president Chan Santokhi en de broer van vicepresident Ronnie Brunswijk zijn tegen de statuten van het bedrijf in benoemd in de rvc bij Staatsolie. Internationaal kijken banken, investeerders en partnerbedrijven naar de bezetting van de topstructuur van het bedrijf  -rvc, directie - en de arbeidsrust, om hun positie ten aanzien van Suriname te bepalen. "Geen enkele investeerder wil risico kapitaal inbrengen als de kans op verlies erg groot wordt. Als de verkeerde personen worden benoemd, zal de bereidheid om te investeren minder worden. Buitenlandse partners zullen ook niet bereid zijn om het terugverdienen van hun investeringen uit te stellen," beschrijft Read waar het in realiteit om gaat.

De personeelsbond binnen het bedrijf zal zich blijven inzetten om de idealen van zijn leden en het land te verwezenlijken. "We hebben dat eerder gedaan en zullen dat blijven doen. We hebben dat met vakbondsacties afgedwongen en dat willen we blijven doen."
Advertenties