Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken
13 Sep, 17:13
foto


Als zwarte man weet ik wat discriminatie is dus zal ik nooit discrimineren. Mensen verwarren het benoemen van raciale wantoestanden vaak met discriminatie, maar ik verzeker u dat dat geenszins het geval is. Men gebruikt die vluchtroute om het ongemakkelijke gevoel dat men krijgt bij het benoemen van zulke issues, te pareren.

Iedere keer weer kijk ik reikhalzend uit naar de nieuwe benoemingen van het kabinet Santokhi/Brunswijk. Benieuwd naar het verse bloed dat dit land gaat redden. Immers, de verkiezingsslogans van de VHP waren RedSu 28 en W’o Set En.

Ik heb mij recentelijk uitermate geërgerd aan VHP-functionarissen die alsmaar benoemen wat de vorige regering fout heeft gedaan. Het volk weet dat inmiddels al. Graag horen wij de oplossingen. Immers, zoveel tijd heeft de VHP niet meer, aangezien de voorzitter tevens president heeft beloofd Suriname binnen 200 dagen uit de crisis te zullen helpen. Of valt deze belofte in de categorie 'een Trumpje', zoals Trump de Amerikaanse bevolking beloofde dat het coronavirus in de zeer nabije toekomst plotseling zou verdwijnen, NOT! Want als dat het is, was dit credo van Santokhi ook een valse belofte. Maar terug naar de benoemingen:

De VHP heeft zich in haar campagne geprofileerd als een partij voor iedereen. Vijf jaar lang zijn verschillende etnische groepen benaderd om de samenleving ervan te overtuigen dat de VHP open staat voor iedereen. De oorspronkelijke Hindoestaanse partij was niet meer. De VHP is getransformeerd tot een nationale partij.

De adviseur van de president en DGA van Dagblad Suriname (heel vreemde combinatie, maar dat is een verhaal voor een andere keer) vertelde trots in zijn televisieprogramma dat de VHP meer dan honderdduizend stemmen heeft gehaald. Hij zei letterlijk: zelfs de grote Lachmon bleef steken op max 45.000 stemmen.

Dhr. Pierkhan zei ook – en dit is een belangrijk detail – dat meer dan de helft van deze 100.000+ stemmers een NIET-Hindoestaanse afkomst heeft (houd u dit vast, hier kom ik op terug). Dus: de Surinaamse stemgerechtigde heeft natiebreed geloof getoond in de moderne inclusieve campagne van Santokhi en de VHP.

Ook ik geloofde het, omdat ik vind dat etnische partijen en etnisch denken overblijfselen zijn van de koloniale onderdrukking. Met bovengemiddelde nieuwsgierigheid volgde ik de formatie. Deze ging niet helemaal vlekkeloos, maar waar gewerkt wordt, vallen er spaanders.

De gepoogde transparantie over evaluatie was een mooie start. En toen kwamen de benoemingen. Ik heb het friends-and-family-kabinet zien langskomen, maar ook dat is een verhaal voor een andere keer. Een goede representatie van de verschillende etnische groepen bij de benoemingen van de VHP, de nu open partij met meer dan 50% stemmen van NIET-Hindoestanen, was ver te zoeken. De kop ‘Vier vrouwen zullen VHP in de Staatsraad vertegenwoordigen’ gaf mij hoop. Helaas werd ik weer teleurgesteld!

Weer toonden dhr. Santokhi en de VHP dat zij toch niet die partij voor iedereen zijn. Want als meer dan 50% van jouw stemmers van NIET-Hindoestaanse afkomst is, zouden die stemmers zich moeten herkennen in het kabinet en op andere beleidsmakende posities. Immers, zo gaat dat in een moderne democratie zoals hij die heeft gepropageerd.

Dhr. Santokhi predikt natievorming en eenwording. Daarom was de VHP in elk kiesdistrict vertegenwoordigd. Gevraagd waarom hij nu pas kwam naar gebieden waar hij vroeger in Nieuw Front-verband zat, antwoordde dhr. Santokhi dat die gebieden voorheen de verantwoordelijkheid waren van zijn coalitiepartners, maar dat de VHP daarom nu alleen de verkiezingen inging: zodat ook die mensen en die gebieden niet verwaarloosd worden, achtergesteld raken en dat die mensen zich kunnen terugvinden in de VHP. Nu er regeermacht verkregen is, wordt dus verwacht dat de VHP-benoemingen een landelijke uitstraling hebben. Helaas is de realiteit anders.

Natievorming en eenwording worden alleen bewerkstelligd wanneer alle groepen zich gewaardeerd voelen en vertegenwoordigd zijn in het beleidsbestel. Een nationale partij dient een nationale uitstraling en representatie te hebben. Zijn de 50.000+ stemmers misschien gebruikt als stemvee, om aan de macht te komen? Of vindt dhr. Santokhi dat zich binnen deze groep geen deskundigheid bevindt?

Bovenstaande vragen zou ik graag beantwoord zien. Ik was benieuwd naar het nieuwe kabinet. Ondertussen constateer ik dat er niet veel is veranderd. Het zijn alleen andere actoren. Ik vrees dat dezelfde oude, op etnische leest geschoeide politiek wordt gecontinueerd. Het volk is wederom misleid. Hopelijk krijgen alle ECHTE nieuwe partijen in 2025 wel de kans verandering te brengen in Suriname. Want, zoals Bob Marley zingt: ‘You can fool some people some time, but you can’t fool all the people all the time.’

Stanley Angel
Advertenties