Linscheer: Bewijzen tegen mij bij pg droppen
13 Sep, 00:00
foto
Melvin Linscheer benoemd tot veiligheidsadviseur van president Chan Santokhi. (Foto: CDS)


President Chan Santokhi heeft voormalig legerhoofdofficier Melvin Linscheer (59), die in 2016 met vervroegd pensioen is gegaan als directeur Nationale Veiligheid, benoemd tot zijn veiligheidsadviseur. Linscheer had altijd een goede relatie met de VHP-voorzitter en ex-minister van Justitie en Politie. Nadat de benoeming bekend werd, is er behoorlijk wat commotie ontstaan in de samenleving. Linscheer en Santokhi hebben er nooit geheim van gemaakt dat ze een goede vriendschappelijke relatie met elkaar hebben. Linscheer heeft Santokhi altijd al van advies gediend. 

Linscheer om een reactie gevraagd over de kritiek en vele beschuldigingen aan zijn adres, zegt aan Starnieuws dat hij vaker lang over moet nadenken of hij ooit al de mensen die zijn naam besmeuren, halve waarheden met grove leugens  vermengen, de pogingen aan karaktermoord te doen en aan zijn integriteit komen, zou moeten antwoorden of aanbrengen. Of zou hij hen keertje opzoeken om rekenschap te vragen en ze daarmee belangrijk maken of gewoon zijn leven voort te zetten zonder zich te storen aan al hetgeen gezegd en geschreven wordt. "In elk geval heb ik de afgelopen bijna 30 jaar mijn familie en sociale omgeving er wel altijd goed op voorbereid. Vooral de kinderen. Gelukkig ben ik in staat geweest ze weerbaar, veerkrachtig en vastberaden te maken waardoor ze gelaten verhalen over zich heen laten gaan om hun leven rustig te kunnen leiden. En gelukkig want zij hebben er niets mee te maken," stelt Linscheer. 

"Het is ongelooflijk hoeveel leugens, onwaarheden, halve waarheden mensen kunnen verkondigen. Maar het is erg als bijvoorbeeld ook media in binnen- en buitenland met zoveel gemak de verhalen overnemen, napraten en schrijven zonder gedegen onderzoek te doen", voert Linscheer aan. Hij stoort zich eraan dat mensen zonder blikken of blozen anderen napraten en zich verstouten om absolute leugens te verspreiden. 

Linscheer heeft vanaf 1980 tot 2016 april officieel in overheidsdienst gediend. Drie jaar bij de Militaire Politie  en voor de rest steeds in de wereld van inlichtingen en veiligheidsdiensten. Hij was kort bataljons commandant van de Speciale troepen tussen 1991 tot 1993. "In alle verhalen zou het makkelijk zijn te onderzoeken of ik ooit commandant Zuidelijke Troepen ben geweest. Zuidelijke Troepen heeft nooit bestaan. Toen ik bataljonscommandant van Speciale Troepen was, waren er geen gevechtshandelingen meer. Ik had inderdaad de leiding van een eenheid die participeerde in de gevechtshandelingen en misschien een geduchte en gevreesde eenheid werd vanwege de successen die deze had," merkt de ex-legerhoofdofficier op. 

Er worden volgens Linscheer heel wat spannende verhalen verteld. Hij is nooit hoofd van de Centrale Inlichtingen Dienst  of CIVD onder ex-president Desi Bouterse geweest. "Het is alom bekend dat ik inderdaad jaren medeverantwoordelijk was voor de veiligheid van Bouterse. En dat ik een vertrouwenspersoon en goede vriend van hem was. Maar we hebben altijd een zeer volwassen en rationele relatie gehad waar altijd ruimte was voor meningsverschillen en discussies. En ook momenten van een eigen weg op kunnen gaan. Ik ben geen politicus en heb nog nooit in een formele structuur van een politieke partij gezeten. Ik maak wel politieke analyses als inlichtingen- en veiligheidsdeskundige". 

Linscheer zegt nationaal en internationaal zijn sporen verdiend te hebben, waardoor hij in 2016 ook met vervroegd kon afzwaaien. 28 jaar terug heeft hij zijn eerste bedrijf, Mozart Security, opgezet. Het bedrijf groeide uit tot een van de grootste en bekendste beveiligingsbedrijven in Suriname. Hij verkocht dit bedrijf in 2007 nadat hij een ander opzette. "Ik heb na mijn pensionering wederom als hobby en omdat ik me verplicht voelde naar de gemeenschap toe het CTIU (Counter Terrorism Intelligence Unit), vanuit de coulissen Pro Deo gecoördineerd, met medeweten en in coöperatie met de relevante ministeries en instituten. De CTIU is de eenheid die de grootste recente anti-drugssuccessen heeft behaald in Suriname. Deze unit is gepoogd enige jaren terug kreupel te maken door de politiemannen terug te roepen," zegt Linscheer. 

"Als welke president dan ook van wie ik overtuigd ben dat hij het beste voor het land wil, mij vraagt een bijdrage te leveren, zal ik hem ondersteunen. Net zoals ik een vertrouwensrelatie had met Bouterse, heb ik die ook met deze president. We zij professionals en weten het onderscheid te maken. Hij weet dat hij kan rekenen op mijn rationeel, eerlijk en altijd objectief inzicht en advies. Ook zijn adviezen naar mij worden gewaardeerd. Zo kennen we elkaar en dat is soms voor velen zo onbegrijpelijk". 

Linscheer nodigt alle negativisten uit om hun huiswerk te maken en de omringende landen en partners in law enforcement, intelligence en veiligheid te benaderen en hun intake te vragen in plaats van de roddels en leugens te verspreiden. Ik heb met law en drugs enforcement agencies alsook intelligence services van landen samengewerkt." Linscheer vindt dat mensen die heel wat te vertellen hebben, ook dat hij belangen heeft bij skalian of in de goudsector, alle bewijzen en informatie over zijn vermeende betrokkenheid of aandeel in misdrijven moeten verzamelen en deze bezorgen bij het Openbaar Ministerie. 
Advertenties