Covid-19: Bedrijfsleven treft voorbereidingen 'normalisatie'
08 Sep 2020, 00:01
foto


De regering heeft na overleg met diverse bedrijfstakken besloten dat voorbereidingen getroffen kunnen worden om indien de Covid-situatie het toelaat, over te gaan tot normalisatie. De regering laat optekenen dat de verspreiding van het virus sterk in de gaten wordt gehouden. Ze zal er niet voor schromen dat, indien de gezondheidssituatie daar aanleiding toe geeft, de maatregelen weer te verscherpen. De regering benadrukt dat het voornemen tot het inzetten van de voorbereidingen tot normalisatie, nog niet betekent dat de bedrijven kunnen worden geopend. 

Het Covid-19 Crisis Management Team, het Covid-19 team van De Nationale Assemblee en de verschillende vertegenwoordigers van de diverse bedrijfstakken, waaronder de VSB, SHATA, Gaming Board en casinohouders, reisorganisaties, luchtvaartondernemingen, en de vertegenwoordigers van de bushouders en boothouders, hebben overleg gevoerd. Duidelijk is volgens een bericht van de Communicatie Dienst Suriname dat er vanuit alle geledingen in de samenleving en het bedrijfsleven, er een sterke behoefte is aan verantwoorde aanpassing van de huidige Covid-19 maatregelen, zodat delen van het bedrijfsleven weer kunnen aanvangen met hun dienstverlening. 

Het Outbreak Management Team heeft aangegeven dat, mede vanwege de getroffen maatregelen de transmissie thans is verminderd naar een niveau, waarbij aanpassingen in de regelgeving overwogen kunnen worden, mits de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde protocollen in acht worden genomen. Tegelijkertijd zal er rekening mee moeten worden gehouden dat indien de bevolking zich niet houdt aan de algemene gezondheidsvoorzorgsmaatregelen, de verspreiding van het virus weer kan toenemen, welke onherroepelijk ertoe zal leiden dat de maatregelen verscherpt zullen moeten worden. 

Het Covid-19 Crisis Management Team zal op basis van de verschillende inzichten en met name op basis van de inzichten van het Outbreak Management Team, verantwoord en gefaseerd overgaan om het proces tot aanpassing van de maatregelen in te gaan. Het proces van aanpassing zal worden gebaseerd op de protocollen, en op basis van streng toezicht en handhaving. 

Het bedrijfsleven is gevraagd deze week de protocollen toe te passen, het personeel te trainen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. De uitvoering van de protocollen zal moeten geschieden met deskundigen van het Outbreak Management Team en de desbetreffende handhavende instanties. Het gaat hierbij om de volgende protocollen:
- Restaurants;
- Transportsector (bussen, taxi’s en boten);
- Markten;
- Winkels en kleine supermarkten;
- Casino’s, bettingkantoren en kansspelkantoren;
- Boekingskantoren;
- Recreatieoorden;
- Fysiotherapie;
- Apotheken;
- Laboratoria;
- Huisartsen;
- Sportscholen, fitnessclubs, dansstudio’s, yoga studio’s, groepslessen, Zumba en aerobics;
- Kantoren en overheidsgebouwen. 

In het weekend van 12 september zal nader worden bekeken welke sectoren de protocollen juist en volledig hebben geïmplementeerd en kunnen worden opengesteld, met strenge controle. De verschillende sectoren hebben zich gecommitteerd om de regering te ondersteunen in de voorlichting, naleving en handhaving van de Covid-19 voorschriften en protocollen. De komende week zal nadere berichtgeving volgen over de mogelijke aanpassingen van de Covid-19 maatregelen. De totale lockdown voor het komende weekend blijft gehandhaafd. 
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May