Somohardjo: Mijn echtgenote is gekwalificeerd voor de job
03 Sep 2020, 04:46
foto
Amina Pardi, de nieuwe waarnemend directeur van Volkshuisvesting. Zij tekent het protocol van overdracht.


Uit de voorlopige inventarisaties is gebleken dat de woningnood nog steeds bijzonder hoog is. Aangezien de regering serieus het woningnoodprobleem erkent en duurzaam wil aanpakken, is in dit kader een academisch geschoolde deskundige als waarnemend directeur geplaatst, die de beleidsvoornemens van de regering door en door kent en deze als zodanig ook strikt zal uitvoeren. “Dat zij mijn wederhelft is, is in dit kader van ondergeschikt belang. Wat belangrijk is, is dat zij in staat is om de resultaten te boeken die van haar worden verwacht als directeur van Volkshuisvesting”, stelt voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL).

Amina Pardi heeft per 1 september 2020 het roer overgenomen bij het directoraat Volkshuisvesting en zal samen met het team ervoor moeten zorgen dat deze beleidsvoornemens op termijn resulteren in een significante afname van de woningnood. Zij heeft als Master of Business Administration een academische graad, die gewenst is om zaken bij het directoraat Volkshuisvesting in goede banen te kunnen leiden en de vertaalslag naar de samenleving toe te maken. 

Hij verwijst naar het Lisp-programma, waar hij persoonlijk aan de wieg van heeft gestaan en waarmee zoveel mensen zijn geholpen hun eigen woning te bouwen, te renoveren of uit te breiden. Als coalitiepartner in deze regering zal Somohardjo er dan ook alles aan zal doen wat wettelijk mogelijk is om opnieuw de woningzoekenden en degenen die graag een eigen huisje willen opzetten in staat te stellen om hun droom op een eigen dak boven hun hoofd te realiseren. Somohardjo benadrukt dat de regering-Bouterse/Adhin de beloofde 180.000 huizen niet heeft gebouwd, maar dat het Lisp-programma wel degelijk mensen heeft geholpen met hun huis. “Deze regering is vast van plan de woningnood te lenigen”, zegt hij.

De PL-voorzitter geeft aan dat de waarnemende directeur van Volkshuisvesting niet alleen zijn levenspartner is, maar ook degelijk gekwalificeerd is voor de taak die zij als directeur Volkshuisvesting op zich heeft genomen en dat gekeken moet worden naar the right person on the right place. Hij zegt dat de familieband in dit geval geen straf moet zijn en dat personen die capabel zijn niet uitgesloten moeten worden van bepaalde werkzaamheden, alleen maar omdat zij verbonden zijn aan politici met een bepaalde naam. Somohardjo merkt op dat zoveel anderen posities hebben gehad, waarvan hij overtuigd is dat ze daarvoor gekwalificeerd zijn, en dat zij echt niet allemaal familie zijn van Somohardjo. Hij is van mening dat iedereen, dus ook Amina Pardi, in staat gesteld moet worden een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van ons land. Pardi is gewezen ambassadeur voor onder andere Indonesië, Australië, Thailand en de Philippijnen. 

De PL-voorzitter zegt dat, zoals afgesproken binnen de coalitie, hij ook als raadsadviseur zal worden benoemd, echter zal dit vooralsnog een onbezoldigde functie zijn. Hij krijgt zijn aov-uitkering en komt in aanmerking voor een pensioenuitkering als gewezen parlementslid. “Het moet werken. Als volk moeten we nu vooral kijken naar hoe we gezamenlijk het land kunnen herstellen. De komende tijden zullen zwaar zijn vanwege de enorme financiële schade die de vorige regering heeft aangericht, maar daarna zullen voor ons allen betere tijden aanbreken. Het zal wel tijd en geduld vergen. Ik vraag daarom het geduld en vertrouwen van het volk dat deze regering het land door de crisis heen zal loodsen,” zegt Somohardjo.
Advertenties

Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January