SVJ tegen boycot van RBN/Dagblad Suriname
29 Aug 2020, 16:22
foto


Boycot van media als pressiemiddel aanwenden door regeringsautoriteiten, zal nimmer geaccepteerd worden door de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Er is nog voldoende ruimte om middels overleg of juridische stappen gemaakte fouten te corrigeren, zegt de organisatie in een verklaring getekend door voorzitter Carla Boëtius. De SVJ heeft notitie genomen van het besluit van de politieke partijen ABOP en PL om Rapar Broadcasting Network, waaronder Dagblad Suriname valt, te boycotten. De SVJ roept op tot de-escalatie en vraagt alle betrokken partijen om emotionele handelingen te parkeren. 

De twee politieke partijen denken hiermee op een gepaste manier te hebben opgetreden tegen de mensonterende wijze waarop Ronnie Brunswijk, partijvoorzitter van ABOP tevens vicepresident van het land, in een spotprent is uitgebeeld in de krant van woensdag 26 augustus 2020. De SVJ wenst ook nu aan de bel te trekken en de politieke partijen erop te wijzen dat dit niet de manier is om over te gaan tot de orde van de dag. Des te meer omdat in het besluit is opgenomen dat ook de ministers uit deze twee politieke partijen de boycot zullen toepassen.

Boycotten van de media door publieke of regeringsfunctionarissen, mag nimmer als pressiemiddel gelden. Een burger of particulier mag misschien besluiten als die wil een medium te boycotten, maar van regerings- en overheidsfunctionarissen kan dat niet geaccepteerd worden. Vooral omdat ook arbeidsplaatsen van ook journalisten, bij een eventuele boycot in het geding kunnen komen. Voorts is informatie over staats- of overheidsaangelegenheden geen eigendom van de regering of van politieke partijen die deel uitmaken van een toevallige regeringscoalitie en dient deze informatie daarom via de media, inclusief RBN, naar de samenleving gekanaliseerd te worden, zij het middels persconferenties, interviews of persberichten.

De SVJ blijft bij haar eerder standpunt dat de karikatuur in Dagblad Suriname afkeurenswaardig is, en benadrukt nogmaals de algemene oproep om bij het gebruikmaken van de persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting het aanwakkeren van rassensentimenten in de samenleving achterwege te laten.
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November