NOB verduidelijkt waarom FSS-aanvragen aangehouden zijn
14 Aug, 16:38
foto


De raad van commissarissen van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) verduidelijkt dat dat door beperkte middelen besloten is om met ingang van 1 juni 2020 alle studiefinancieringsaanvragen die zijn ingediend in het jaar 2020, aan te houden. Er worden vooralsnog geen nieuwe aanvragen voor studiefinanciering in ontvangst genomen. 

Benadrukt wordt dat dit bericht sedert 3 juni 2020 kenbaar is gemaakt aan alle onderwijsinstellingen en op de website van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) is geplaatst. Momenteel worden alle nodige inspanningen gepleegd om studenten voor dit collegejaar te kunnen financieren. Dit geldt niet voor de studenten met een lopende studiefinanciering uit het fonds. Deze studiefinanciering zal worden gecontinueerd, indien de studenten voldoen aan de voorwaarden voor continuering. 

FSS is een fonds van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, welke in 2009 is ingesteld om aan Surinaamse studenten die een universitaire en hoger beroepsonderwijs opleiding willen volgen, leningen te verstrekken ter dekking van de studiekosten. Hiermee helpt zij hoger kader te vormen ter ontwikkeling van Suriname. Sedert de instelling van het fonds is het beheer toevertrouwd aan de NOB vanwege haar ervaring en deskundigheid inzake kredietbeheer.
Advertenties

Monday 28 September
Sunday 27 September
Saturday 26 September