In memoriam: JCI Senator Deryck W. Heinemann
13 Aug, 02:34
foto
Senator Deryck Heinemann tijdens een van zijn vele toespraken.


Op dinsdag 28 juli 2020 is vredig van ons heengegaan Dr. Deryck Waldemar Heinemann, een veelzijdig mens met een ondernemende geest, fellow Jaycee, Senator en medeoprichter van de Suriname Jaycees. 
Deryck Heinemann -sociaal maatschappelijk betrokken bij de samenleving en dienstbaar naar de medemens in het algemeen en de kwetsbaren in het bijzonder- heeft gedurende vele tientallen jaren met hart en ziel op veler terrein en op diverse niveaus nationaal & internationaal zich ingezet ter verheffing van zijn geliefd land & volk. Met grote dankbaarheid mogen wij hem als natie blijven gedenken voor zijn betoonde vaderlandsliefde.

Als Jaycees herinneren wij Deryck als een rolmodel die het nut zag met andere jongemannen uit zijn tijd te bouwen aan een jongerenorganisatie: 'de Paramaribo Jaycees', met als doel het ontwikkelen van leiderschapskwaliteit, het aanscherpen van sociale verantwoordelijkheid en de zinvolheid van vriendschap, meer nog broederschap: That brotherhood of man transcends the sovereignty of nations. 
Mede door de ijver & toewijding van Deryck tezamen met zijn fellows uit die tijd heeft de Jaycee movement wortels geschoten in ons land en zijn onder de naam Suriname Jaycees, thans 'JCI Suriname' vele afdelingen ontsproten.

Jonge leden hebben lange tijd met genoegen zich mogen optrekken aan fellows als Deryck Heinemann; De 5e regel van de JCI Creed: That earth’s great treasure lies in human personality was Deryck op het lijf geschreven in al zijn doen & laten als Jaycee en medemens in de samenleving. Senator Deryck die ook National President was, stond bekend als een spreker & debater pur sang, maar ook als een kenner van de Robert’s Rules of Order. Als Deryck sprak moest je luisteren met respect en onverdeelde aandacht en kon je daardoor ook jouw voordeel doen aan zijn inzichten, inleidingen en wijsheid in het algemeen.  
 
Mijn verkiezing tot Vice President in het wereldbestuur van JCI in Taipeh 1983 dank ik mede aan deze Jaycee leermeester die als ervaren diplomaat mij ook wat 'tips' meegaf voor mijn 'election speech!' Hij was er dan ook trots op dat Suriname als lidland van JCI deze hoge functie had verworven en sprak de hoop uit dat daarmede de weg was geopend voor overige Jaycees in het wereldbestuur van JCI in de nabije toekomst, wat ook is geschied! 
 
Om deze en nog zovele redenen zal ik de herinnering aan Senator Heinemann blijvend koesteren in het vertrouwen dat ook zijn overige vrienden, senatoren en leden van het eerste uur die nog genieten van dit aardse leven, een monument voor hem zullen opzetten in het hart. Dit laatste kunnen wij met z’n allen doen door voort te bouwen aan al de geestelijk schatten die Deryck ons in ruime mate nalaat en niet op de laatste plaats het goede voorbeeld van vriendschap. (Deryck leefde toe naar onze 'intieme' Senateclub meetings)

Onze wens en bede is dat de Schepper Deryck rijkelijk mag zegenen voor al het mooie waaraan hij onvermoeibaar heeft gearbeid voor mens & samenleving; en anderzijds met de mantel der liefde mag bedekken enig tekortkoming in het door hem opgeleverde. Zo mogen wij gesterkt zijn in het vertrouwen dat Deryck Waldemar Heinemann een plaats verwerven zal in Gods Rijk. 

Onze gedachten gaan ook uit naar Hanny zijn lieve vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen aan wie wij veel sterkte en Wijsheid toewensen bij het verwerken van dit verlies.
Dat zijn ziel in vrede mag rusten en het eeuwige Licht hem verlichten. 

Senator Jack Uden 
Past JCI World Vice President
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October