Gajadien verrast met benoeming Mangre als rvc-lid SLM
13 Aug 2020, 00:00
foto
VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien


Asiskumar Gajadien, fractieleider tevens ondervoorzitter van de VHP, is verrast met de benoeming van fractiegenoot Reshma Mangre tot lid van de raad van commissarissen (rvc) van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. In het partijprogramma is juist opgenomen dat meerdere functies die Assembleeleden bekleden, geëvalueerd moeten worden. Dit proces wordt binnenkort ingezet, zegt Gajadien in gesprek met Starnieuws. 

"Het gaat niet om de persoon, maar om een principe. Hoe zal het Assembleelid zich opstellen als straks het bedrijf besproken wordt in het college. Het is niet verboden om een volksvertegenwoordiger te benoemen als lid van een rvc, maar het is niet raadzaam," merkt Gajadien op. Als hij eerder op de hoogte was hiervan, zou hij het de regering hebben afgeraden, zegt de politicus. 

Al jarenlang is het een discussie of Assembleeleden nevenfuncties mogen hebben. Gajadien merkt op dat hij onderdirecteur was bij het ministerie van Openbare Werken en na zijn ontheffing, terwijl hij procedeerde, hij ook zelf de rekening waarop het salaris werd gestort, heeft geblokkeerd. Het is volgens hem van belang dat De Nationale Assemblee zich gaat buigen over de dubbele functies en de rechtspositie van volksvertegenwoordigers regelt, zoals dat het geval is bij ministers. 


Advertenties